אאא

הלילה (שלישי) ימלאו 83 שנים להסתלקותו של מרן רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל ה'חפץ חיים' וה'משנה ברורה' זיע"א.

במהלך שיעורו השבועי של הגאון רבי בן ציון הכהן קוק, ראש בית הוראה הכללי ירושלים, בבית המוסר המרכזי של המשגיח הרב שלמה וולבה זצ"ל בירושלים, הביא הגרב"צ עדות מרתקת על אמירת הסליחות של החפץ חיים בשם בנו ר' ליב מראדין.

"שנה אחת", סיפר הגרב"צ קוק, "כשאמרו סליחות בהיכל הישיבה בראדין, בהתלהבות, פתאום נשמעו דפיקות. החפץ חיים דופק על הסטנדר. מיד נהייתה דממה. בני הישיבה חשבו: איזה מסר חשוב הוא רוצה להעביר לנו, עד כדי כך שהוא מרגיש צורך לקטוע את אמירת הסליחות?"

"ואז, בחסות הדממה, אמר החפץ חיים לבני הישיבה דברים נוקבים: 'מה אנחנו באים לומר כאן? האם אנחנו באים לספר לקב"ה ש'אשמנו, בגדנו, חטאנו, פשענו'? הוא יודע את כל זה גם בלעדינו. בשביל מה באנו לפה? אנחנו צריכים לספר לו את זה? מה מטרת הסליחות?"

"כך שאל והמשיך ואמר: על כורחך שכל מה שאנו אומרים זה עבור עצמנו, כדי שאנחנו נדע ש'אשמנו בגדנו' ונקבל על עצמנו לתקן את נשמתנו".

הרב קוק סיכם את דברי החפץ חיים: "העיקר הוא לא להגיד אלא לעורר את עצמנו, להיות עם הפנים לעתיד טוב, לשנות את המעשים, שתהיה שנה חדשה ללא אשמה, ללא שנאת חינם, ללא דברים אסורים".