אאא

הרב ברוך גזהיי, רב בית המדרש "עוד יוסף חי" בבאר שבע, כובש את הרשת בשיעורים שמוסר לצעירים אותו מחזק בדברי מוסר ויראת שמים. באחד השיעורים האחרונים שמסר, הסביר את עבודתו של היצר הרע.

"זה שאתה הולך עם בגדים בחוץ זה מצווה, אתה צנוע, זה מצווה. זה שאתה הולך ארבע אמות בארץ ישראל זה מצווה לפי הרמב"ן, מצוות עשה מהתורה, הוא לא מזכיר לך את זה. כל המדרשים של העבירות? איך הוא יודע אותם בעל פה יצר הרע. בקי בכולם.

"הוא לא אומר לך שהסבא מקלם אומר שהיה שווה לברוא את האדם שמונים שנה רצופות רק כדי שפעם אחת יגיד 'ברוך הוא וברוך שמו', זהו נגמר הסיפור.

"רק את המדרשים השניים, מה, מי שעושה ככה אין לו מחילה, הכל הוא יודע, את כל ההלכות הוא יודע בעל פה, זה הבעל דבר, אסור לאדם להתייאש, אין יאוש בעולם. שבע יפול צדיק וקם - סופי תיבות - עמלק, עמלק רוצה לייאש אותך.

"אדם צריך להיות שמח בכל מזמור תהילים, בכל שקל שנתת לצדקה, בכל חיוך שנתת ליהודי, בכל סיוע שעשית ליהודי - בהכל תהיה שמח, רק היצר הרע, יודע, הוא יודע לעשות את העבודה, טוב מאוד, הוא יודע להראות לך נקודות שחורות - חבל על הזמן, אלוף, אלוך העולם, לא לשמוע לו".