אאא

בכל מקום דורשים וטוענים כי צריך להיות שוויון בין גברים לנשים, אך מסתבר שבתחומים נוספים הגברים הם דווקא אלו שסובלים מחוסר שוויון משווע. כך מספרם של גברים שחולקים עם בנות זוגם חופשת לידה עולה במספרים קטנים במיוחד ומדובר במאות ספורות כל שנה.

בשנת 2010 עמד המספר על 364 לעומת 103 אלף נשים. בשנה לאחר מכן הוא עלה ב-15 אבות בלבד. אמנם בשנת 2012 הייתה קפיצה יותר גדולה ל-425 גברים, אך גם מספר הנשים היה גדול יותר ועמד על 112 אלף אימהות. מאז אותה שנה המספר עולה בכ-20 גברים בשנה בלבד. ב-2013 עמד המספר על 447, שנה לאחר מכן על 473, ובשנת 2015 גדל המספר ב-21 אבות ועמד על 494 אנשים. לעומתם הגיע גם מספר הנשים שקיבלו דמי לידה באותה שנה לשיא, ועמד על כ-124 אלף אמהות.

שנת 2016 עוד לא הסתיימה, אך על פי נתוני הביטוח הלאומי עד סוף אוגוסט יצאו לחופשת לידה 254 אבות בלבד (לעומת 83 אלף נשים), כך שגם השנה המספר לא יהיה גבוה בהרבה משנים קודמות. בנקודה זו יש לסייג ולזכור כי בקשות לדמי לידה ניתן גם להגיש (גברים ונשים) בחודשים הראשונים של השנה הבאה כך שהמספר אינו סופי ותתכן עלייה קלה.

החוק שנחקק כבר ב-1998 מאפשר לגברים להשתתף בחופשת הלידה, מושג שהשתנה השנה ל"תקופת הורות" על פי חוק שיזמה ח"כ רחל עזריה (כולנו). החוק קובע כי אחרי משכב הלידה בן שישה שבועות בו מחויבת אישה, יכול בן זוגה להחליף אותה למשך שמונה שבועות, בעוד היא תשוב לעבודה והוא יקבל מן הביטוח הלאומי את הסכום המחליף את משכורתו. החוק אינו מאפשר יציאה משותפת, והגבר צריך להודיע מראש למעסיקו, מה שגורר לא פעם תגובות לא נעימות ומרתיעות. בנוסף נדרש האב לצאת לכל שמונת השבועות, מה שהופך את פרק הזמן לארוך מדי במקומות עבודה מסוימים ובעצם מפלה את הגברים שברצונם לקחת חופשה קצרה יותר.

ח"כ עזריה העוסקת בנושא טוענת כי לאחרונה שינתה את הכללים מול הביטוח הלאומי. "כעת, בהודעה על האפשרות לקבל דמי לידה נכתב כי האב יכול לצאת רק לחלק מאותם שמונה שבועות", היא אומרת ל'דה מרקר'.

כזכור, לפני שלושה חודשים אושרה הצעת חוק לחופשת לידה גם לאבות, לפיה שלושת הימים הראשונים לאחר הלידה ייחשבו כחופשה שנתית ושלושה ימים נוספים ייספרו כימי מחלה. אם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו, שלושת הימים הראשונים יהיו כדין חופשה ללא תשלום. בימים הנותרים דין ההיעדרות כדין היעדרות מפאת מחלה, כאשר רואים את ימי ההיעדרות כיום השני והשלישי למחלתו והעובד יהיה זכאי לגבי ימים אלו לתשלום חלקי לפי חוק דמי מחלה.