אאא

המלחמה בפגעי הטכנולוגיה מעבר לים: ראשי ורבני ישיבת בית מדרש גבוה בלייקווד יוצאים למאבק בסארטפונים וברשתות החברתיות.

בכנס מיוחד שיתקיים היום (רביעי) בישיבה ישאו דברים ראש הישיבה הגאון רבי מלכיאל קוטלר, המשגיח הגאון רבי מתתיהו סלומון והגאון רבי אפרים וקסמן.

במכתב מיוחד שכתבו ראשי הישיבה הגר"מ קוטלר, הגר"י אולשין הגר"ד שוסטאל הגר"י ניומאן והמשגיח הגר" מ סלומון הם מתריעים אודות הוואטסאפ ודומי כי "ידוע כח משיכתם של אפליקציות זו והדומה לו להפוך את המשתמש בהם לאדוק באופן מופרז ביותר וההשתמשות בהם הורס צורתו של בן תורה וצורת ביתו".

הרבנים קוראים גם לנשים להתנתק מהסמארטפון והשימוש בוואטסאפ וכותבים כי הנשים שהן עיקר הבית וצורת הבית תלוי בהן ויקבלו על כך שכר מן השמיים.

במכתב נוסף כותבים גדולי הדור באמריקה ובהם ראשי ישיבת לייקווד לצד הגאונים הגדולים רבי אליהו בער וואכטפויגל, רבי שמואל קמינצקי, רבי אהרון שכטר ועוד כי "על ציבור האברכים ובני התורה להתנתק ממכשירים אלו המביאים את האדם לאיסור ולדאבון לב ומוציאים אותו למבואות המטונפות שמחובת האדם לפרוש מכל אלו, איש וביתו, חוק ולא יעבור".

גדולי הדור מזהירים גם משימוש בתוכנות שליחת המסרים והטקסטים וכותבים להיבדל ולפרוש מכל הנ"ל