אאא

היהדות החרדית בשיקגו חלקו כבוד לגדולי ישראל ופתחו את כיסם לטובת הקרן להצלת ילדי צרפת. ל"כיכר השבת" נודע כי למעלה ממיליון דולר נאספו בתוך פחות משמונה שעות, לאחר מסע הבזק בראשות האדמו"ר מהרי"י מסאטמר, הגאון רבי אריה מלכיאל קוטלר ראש ישיבת לייקווד והגאון רבי דוד פיינשטיין ראש ישיבת תפארת ירושלים.

לאחר שהמריאו במטוס פרטי שנשכר על ידי הנגידים ר' רובי שראן ור' ראובן וולף נחתו גדולי ישראל בשיקגו שם נערכה להם מעמד קבלת פנים על ידי ילדי התלמוד תורה בשדה התעופה ובבית המדרש חודרוב.

במהלך האסיפה שמעו הנגידים דו"ח מפורט על כל פעילות הקרן הן בישראל והן בצרפת. בישראל הצליחו לשלב כ-1400 ילדים במוסדות התורה על ידי הפעילים שהקרן ממנת ושעובדים בקרב העולים לשלוח ילדיהם למוסדות התורה ולא למוסדות ממלכתי דתי. בד בבד בצרפת הצליחו להציל כמה מוסדות שעמדו לפני סכנת סגירה על ידי משלוח סכומים נכבדים.

רגע מיוחד נרשם במעונו של הנגיד ר' מכלוף סוויסה פליט מרוקו שהפתיע את גדולי ישראל בסכום עתיק, וגדולי ישראל פצחו בריקוד נלהב.

במהלך הביקור ביקרו בישיבת טלז ובמעונו של ראש הישיבה הישיש הגאון רבי אברהם חיים לוין וכן ביקור אצל האדמו"ר מזידיטשוב.

הביקור הסתיים בתפילת מנחה של גדולי ישראל בבית הנגיד ר' סידני גלנר שלאחריה המריאו חזרה לניו יורק.