אאא

הגאון רבי יעקב אדלשטיין, רבה של רמת השרון, הגיע לברך ולהתברך לקראת ראש השנה אצל אחיו ראש ישיבת פונביז הגאון רבי גרשון אדלשטיין.

הגר"י אדלשטיין המחלים עדיין מהניתוח הקשה שעבר תיקשר עם אחיו ראש הישיבה דרך הכתב.

האחים שוחחו בחביבות רבה בדברי תורה והעלו זכרונות מילדותם בלימוד עת זכו ללמוד עם אביהם עוד בילדותם ברוסיה ולאחר מכן ברמת השרון.

כמו כן נזכרו האחים גדולי ישראל מימי בחרותם עת למדו בישיבות לומז'ה ופוניבז'.

"היה זה מחזה מיוחד לראות את האחים כיצד השלום והשלווה שרויים ביניהם והם מלאי הערכה וכבוד איש לרעהו", ציין בהתרגשות אחד הנוכחים.