אאא

חודש אלול כבר נגמר, אולם לאותן בנות שהתחלנו לשכוח מהן והן עדיין יושבות בבית הוא לא התחיל, בלתי אפשרי לתת לדברים לשקוע כל עוד העוולה הזועקת לשמיים נמשכת.

דו"ח מבקר המדינה שהוגש לאחרונה לנשיא, בחלק העוסק בחינוך לחיים משותפים ומניעת גזענות, מצביע על כשלים ומחדלים עצומים של משרד החינוך בטיפול בגזענות.  לא נותר אלא להיאנח אנחה כבדה וכואבת, עד לאן התדרדרו החברה, המנהיגים, והרבנים שלנו, שמוקדי המאבק שלהם מוכוון נגד ילדות רכות. איפה הבושה האישית? האם אינם חסים על כבודם הם? איפה אותה גבורה חזקה ואיתנה להחיל את דבר ה' שהתחלף בגאווה ופחד?  

ימים חשוכים אלו מזכירים מקום אחר ועידן אחר לא רחוק כל כך, שנות ה-40 של המאה הקודמת, עת מוסדה חוקית מדיניות האפרטהייד ע"י המפלגה הלאומנית בממשלת דרום אפריקה . עד אותה תקופה, חלו נורמות ונהלים מפלים ומבדלים בין הלבנים והשחורים, וכאשר המצב כבר הושרש והורגל בחברה, הצעד הטבעי הבא היה ביסוס ועיגון האפליה בחוק.

אלמנטים רבים במדיניות הדה הומניזציה של האפרטהייד שרירים וקיימים וזאת בהסכמה גלויה במגזר החרדי, כאשר הן מקבלות גושפנקא עקיפה מצד הרשויות והחוק שאינם מטפלים כראוי בכל אותם מקרים של אפליה. ואלו שלקחו על עצמם את עבודת הקודש של טיפול בעוולות עוברים מסע סיזיפי ומשפיל ונותרים זאבים בודדים.

הנה מקבץ חלקי של חוקי האפרטהייד באפריקה, ודמיונם המחריד לייחס המגזר החרדי ליהודי עדות המזרח והעובדים:

חוק רישום אוכלוסין – דרישה לפירוט הגזע של האינדיבידואל ברשומות מרשם האוכלוסין. גם ברישומי המוסדות שלנו נדרש מילוי מידע מפורט של עדת התלמיד/ה וזה לא לצורכי התחשבות במנהגים ובתרבות של אותם תלמידים.

חוק אזורי הקבוצות - המקצה אזורי מחיה שונים ללבנים ולשחורים. זה מתחיל כאשר קיימת מכסת קבלה של 30% ספרדיות למוסד לימוד ליטאי והופך להיות זהה כאשר יועדו בכמה מקרים כיתות נפרדות לתלמידות ממוצא ממזרחי.

חוק דיכוי הקומוניזם - אפשר לממשלה לתייג כ'קומוניסטי' ולהוציא מחוץ לחוק כל ארגון, תנועת אופוזיציה או התאגדות שלא היו לרוחה. גם המגזר החרדי מגיב בנידוי והשמצות אישיות כנגד אותם אנשים, אנשי חסד שפועלים למניעת וכנגד מדיניות מפלה.

חוק עידוד שלטון עצמי שחור - הציג חבלי ארץ חלקיים למגורי שחורים בלבד, שם יוכלו ליהנות מאוטונומיה לכאורה, הנה הוקמו לנו רשת בתי ספר לספרדים בלבד, אוטונומיה. ועוד ועוד חוקים מפלים בנושאי תעסוקה, תפקידי מפתח ונישואין, שמוצאים השתקפות איומה בסטנדרטים היום-יומיים של המגזר החרדי, אין צורך להכביר בעוד תיאורים שכן תמונת המצב העגומה די ברורה.

בעידן הנוכחי קמות תנועות רבות ומנהיגים המגנים אפליה ומעודדים שוויון ואהבת אדם, ואצלנו עדיין נראים בבירור חתימות גדולי הדור חתומים על מכתבים של מנהלי איגוד הסמינרים ואיגוד מנהלי התתי"ם, לפיהם, אין לרשויות המקומיות ולמשרד החינוך ולמעשה לאף אחד אחר, להתערב בתכנים ובנהלי קבלת תלמידים ותלמידות. המשמעות היא שידם של המנהלים חופשיה להנציח את ההתעללות בילדים, והם ממשיכים לגזור על תלמידים רבים גלות, הרס וחורבן משפחות, בגיבוי מלא של מנהיגי המגזר.

נדון את אותם גדולים לכף זכות ונניח שיש אפשרות שהוטעו, אם זה אפשרי, בשיקול דעת תורנית ורוחנית. "אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן". טעויות קורות, גם המקרא וגם התלמוד מתייחסים לזה  והרי זה הבסיס של צמיחה ובחירה חופשית. השאלה, האם עלינו לשמוע לאותם הוראות כשברור ללא ספק שהם עוברים על איסורים חמורים וההפך ממה שהכתיבה לנו התורה הקדושה, וידועים אמרות חז"ל "ואהבת לרעך כמוך, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, כל המלבין..." וכו', האם אנו יכולים להסתתר מאחורי הדברים, להשתיק את המצפון, ולהפיל את כל האחריות עליהם?

"לא תסור מהם ימין או שמאל"  הוא ציווי אלוקי, עם אחריות עצומה כלפי העסקנים ורבנים שידם במלאכת קודש, המחייב אותנו לציית לדבריהם ולהחלטותיהם בכל דבר ועניין. (ציווי זה נאמר לגבי הסנהדרין בלבד, אבל זה כבר דיון אחר) אך מה קורה במידה וישנה הוראת עסקנים המסלפת ומעוותת את הכוונה האלוקית המקורית? בעניין זה נאמר בירושלמי במסכת הוריות  "יכול אם יאמרו לך על ימין שהיא שמאל ועל שמאל שהיא ימין תשמע להם? ת"ל ללכת ימין ושמאל שיאמרו לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. "

ציות להוראות העסקנים והמנהלים כשהימין הוא ימין ושמאל או שמאל, כשההנחיות רואות בד בבד עם דרך ה'. או אף אם האדם לא בטוח בצדקת ההנחיה ומתעורר ספק, עדיין ממשיך להסתמך על הרבנים. אך קורה  ורבים בימינו רואים את הציווי "לא תסור" כתירוץ לעצימת עיניים והסרת אחריות לפגיעות קשות מול עיניהם. התורה נועדה לחיים של אחדות, אהבת ישראל, קירוב לבבות וחסד. שלא לדבר על אותם מנהלים ופוליטיקאים שעושים שימוש ציני בדברים לתועלת אישית.

בענייני האפליה יכול יהודי אשכנזי להמשיך לשלוח את ילדיו למוסד מפלה כאשר הוא יטען שאין ידיו בגזענות ומה רוצים ממנו? למה להכליל את כולם? אך כל עוד הוא ממשיך ובמכוון נהנה מפריווילגיות של גזענות הרי זאת טענה מתנשאת, מתנכרת ובעיקר עצימת עיניים מאחריותו כיהודי בעם ישראל.

לוחם השוויון מרטין לותר קינג אמר 'אי צדק במקום כלשהו מהווה איום על הצדק בכל מקום'. הביטו סביבכם ותראו עוד בנות, יראות שמיים, טובות, אשר נפלו קורבן למשחקים מכוערים שאין להן מושג בהן. אי הצדק, השקר והסילוף אם לא ימוגר, יתפשט הלאה במגזר, יגרום להיחלשות והתפוררות טרגית. למרבה המזל, עוד בידו של כל אחד ואחת בדרך שלו להביא לנחת הבורא וגאולת בנות ישראל הטהורות המשלמות מחיר יקר, על מלחמות יוקרה ופוליטיקה תפלה של עסקנים ומנהלים חסרי לב.