אאא

שני בניו של פרס ובתו קראו את הקדיש בטקס ההלוויה הממלכתי שנערך בהר הרצל אך בתו בחרה להפתיע את הנוכחים ולשלב באמירת הקדיש דווקא את הנוסח הרפורמי.

ברוב הקהילות הרפורמיות נהוג להרחיב את סיומת הקדיש בנוסח "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל בני האדם/ועל כל יושבי תבל", וכך אכן אמרה ולדן בטקס.

מתברר כי ציקי ולדן ובעלה רפי הם חברי הקהילה הרפורמית "בית דניאל" בתל אביב וחברי המועצה הציבורית של התנועה בארץ.

נקודה מעניינת נוספת המשפחה פרסמה את מועדי השבעה גם לאחר ר"ה זאת למרות שעל פי ההלכה ראש השנה נחשב כרגל שמפסיק את האבלות ולא אמורים לשבת שבעה לאחריו.