אאא

*בקובץ להורדה: יסודות ראש השנה ויום הכיפורים ממרן ראש הישיבה

הרב משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מספר כי בימים האחרונים שאל הרב ישראל פרידמן, ממקורביו של ראש הישיבה ועורך עיתון יתד נאמן: "מה הביאור הפשוט, במה שאמרו חז"ל במסכת ראש השנה ״אמרו לפני מלכיות כדי "שתמליכוני עליכם", כיצד מפרשים באופן מעשי ופשוט "שממליך על עצמו את הקב"ה".

"השיב מרן ראש הישיבה" מספר הרב שניידר, "שלא יחטאו..." והוסיף ואמר - הקב"ה הרי מלך גם בלי זה, אלא האדם מצידו צריך להראות, שהוא רוצה את הקב"ה למלך".

הרב שניידר מוסיף ומספר כי "כאשר נשלח ע"י מרן בענין המקוואות למקום נידח באחת המדינות בגבולות רוסיה. וכשחזר סיפר לראש הישיבה על גודל העזובה שישנם שם "עמי הארץ" כפשוטו, כמבואר בגמ' ובחז"ל שאינם יודעים אפילו להתפלל, ובאים לבית הכנסת לשמוע את השליח ציבור, נאנח מאד, אך מיד אמר לי "הם מסתמא יהיו בגן עדן..." ולא פירש, אך אח"כ ביאר דבריו שלא יקבלו גיהנם כי הם בבחינת תינוק שנשבה. אך בכל זאת צערו גבר על המסכנות שלהם שאינם יודעים כלום עד שהוי בעיניו דמעות ממש".

מרן הגראי"ל שאל, לדברי הרב שניידר, "הרי הקב"ה הגלה אותם לשם, וידע מתחילה שכך יהי' המצב שלהם, ולמה עשה כן. והרבה זמן היה קשה לו קושיא זו, עד שלבסוף אמר הרי בקרוב תהיה הגאולה, ויקבץ הקב"ה את כל נדחי ישראל, מארבע כנפות הארץ, ואם היו נשארים כולם בארץ ישראל, לא היו מרגישים את הטעם של הגאולה מספיק".

בתוך כך, בימים האחרונים הוציאו בני ביתו של מרן ראש הישיבה קובץ חיזוק מיוחד לחודש תשרי, מלא וגדוש בדברי תורה ומוסר בעניני הלכה ואגדה בנושאי ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור. "כיכר השבת" מגיש לגולשים את החוברת המלאה להורדה.