אאא

הסיפור שמסעיר את חצר חסידות גור. בשבוע שעבר יצאו סמוך לצאת השבת מספר אברכים מחסידות גור, תושבי בני ברק, אל כביש גהה הסמוך - זאת על מנת לתפוס מיד עם צאת השבת טרמפ לירושלים ולהספיק את אמירת הסליחות הראשונות במחיצתו של הרבי.

בחסידות גור, יצויין, נהוג לומר את הסליחות לפני חצות הליל או אשמורת הבוקר, זאת בכדי שלא לפגוע בשיגרת היום שאחרי. ואכן, החסידים הספיקו בקושי רב את אמירת הסליחות שהחלה בשעה 21:30.

האדמו"ר ששמע זאת, מספרים בחצר, "כעס מאוד מאחר והדבר יכול היה לגרום אפילו אבק שנדמה כחילול שבת חלילה ואם כן יצא שכרו בהפסדו".

הערב (מוצ"ש), הופתעו החסידים כאשר הכריז הגבאי על דחיית אמירת הסליחות ברבע שעה לשעה 21:45, זאת בכדי לאפשר גם לחסידים מבני ברק להשתתף באמירתן ללא חשש.