אאא

בערב ראש השנה, לאחר שהיה עורך התרת נדרים עבור מאות המתפללים שהגיעו מכל רחבי הארץ, היה מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל בוחר שלושה מבכירי תלמידיו שישמשו דיינים להתרת נדרים עבורו. 

בתיעוד וידאו שהגיע אלינו מהשנה האחרונה לחיי מרן זצ"ל, נראים יבדלחט"א תלמידיו הקרובים הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א ראש בית הוראה הכללי ירושלים, הגאון רבי דוד מורגנשטרן שליט"א רב ברמת שלמה והגאון רבי צבי כהן שליט"א מרבני ישיבת אור אלחנן, כשהם מתירים את נדרי מרן הגרי"ש, והוא משיב להם ב'יישר כח, דיינים'.