אאא

בחצר הקודש ויז'ניץ: אלפים השתתפו בתפילות החג בחצר חסידות ויז'ניץ בצילו של האדמו"ר, כאשר השנה נוסף אוהל מיוחד שנבנה על אתר הבנייה על מנת לאכלס את ההמונים. לפני תפילת מנחה בירך הרבי את החסידים שזכו להשתתף בתרומה לקראת הקמת בית המדרש החדש, והודה להם על חלקם בזכות זו כשהוא מאחל כי כבר בקרוב יוכלו לברך על המוגמר.

לפני התפילה, נשא המשב"ק הרב שאול גרינברגר דברים קצרים, והכריז בשם הרבי כי היות ומטרת היום הקדוש הינו המלכת הקדוש ברוך הוא בעולמו וכלי המשחית גורמים להפך מכך - לריחוק וקלקול, הרי ש"יש להימנע מלהשתמש בכלי הטכנולוגיה המביאים לחורבן ממש".

אלפים עברו לאחר תפילת ערבית לאחל ברכת שנה טובה ולהתברך מאת האדמו"ר, שאף שיגר את בניו לאחיו האדמו"ר לאחל ברכת שנה טובה. תפילות המוסף הסתיימו ביום הראשון של החג בשעה 16:00, וביום השני בשעה 16:30. 

במהלך דברי התורה בטיש נעילת חג דיבר שוב האדמו"ר על הצורך בהתחזקות. "הנגיד יענקל אדלר סיפר לי כי כששהה אצלו האדמו"ר הישיש מסוקלען וביקשו חסידים להיכנס להתברך, אמר לו הרבי שישאל אותם האם יש ברשותם מהכלים הטמאים".

"גם אני אינני מסוגל להתפלל על מי שמחזיק כלים משחיתים אלו שהורסים את הנשמה. אין לי כוח נפשי להתפלל עליהם". ציין הרבי מויז'ניץ. האדמו"ר הדגיש כי יש כאלו הטוענים שהם צריכים זאת לצורכי פרנסה, אולם הוא "מכיר עשירים מופלגים שהתעשרו ללא השימוש בכלים הללו".

בחצר הקודש ויזנ'יץ: בליל החג התרחש במרכז חסידי ויז'ניץ מאורע מעניין, כאשר יונה עפה מספר פעמים לעבר מקומו של הרבי, עד שאחד החסידים תפס אותה וסילקה. משפיעים רוחניים בחסידות ציינו כי בעבר התרחש מאורע דומה והיונה נמצאה לאחר מספר שעות כשהיא מתה, מה שמלמד על כך שמדובר בגילגול שדרש את תיקונו הרוחני.

בבית הכנסת לדרמן: עשרות אלפים עברו בליל ראש השנה ברחוב רשב"ם ברחבת בית המדרש לדרמן, על מנת להתברך בברכת שנה טובה ממרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי. 

מחסומים מיוחדים הוצבו כבר בערב החג ברחוב וסדרנים שמונו לשמור על הסדר וויסתו את תנועת הרבבות בהם חסידים, ליטאים ובני עדות המזרח. החזנים בתפילות החג בבית הכנסת לדרמן היו הגאון רבי שרגא שטיינמן והגאון רבי שמואל נדל.

השנה, לראשונה מזה 21 שנה, מרן הגר"ח קנייבסקי אמר את ה"תשליך" בביתו. בניגוד לשנים קודמות שהיה צועד לבית בנו הגדול הגראי"ש, לאמירת תשליך, השנה ביקש הבן ממרן הגר"ח שלא יטרח להגיע לביתו, והביא לבית שר התורה מספר דגים בערב החג בכדי שיוכל לקיים מנהג התשליך בביתו.

אצל מרן הגראי"ל שטיינמן: בביתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן התפלל מניין מצומצם בראשות נכדיו ומקורביו. המניין המצומצם כלל בין השאר את הנכדים ובני הבית הרב איסר שוב, הרב לייזר קפלן, הרב יצחק ויזל ועוד.

לתפילת שחרית ניגש לפני העמוד ביום א' הרב לייזר קפלן, ולתפילת שחרית ביום ב' ניגש החברותא הרב משה יהודה שניידר. כבעל תוקע שימש נכדו של ראש הישיבה הגאון רבי ישעיה כהן, מראשי ישיבת "עטרת שלמה".

במהלך העלייה לתורה, ערך מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן "מי שברך" מיוחד עבור מחותנו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי. לאחר התפילה נפתחה דלת בית ראש הישיבה, וקהל רב עבר לברך ולהתברך ממרן ראש הישיבה בברכת השנים.

בישיבת פוניבז': בישיבת פוניבז' הצטופפו אלפי אברכים ותלמידי ישיבה במניין בהיכל אוהל קדושים, בראשות ראשי הישיבה.  השנה הורגש במיוחד חסרונו של ראש הישיבה הגרח"ש ליבוביץ זצ"ל, שנפטר בשנה האחרונה. עיני רבים היו נשואות למזרח, לכסא המיותם.

המקריא היה ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי והבעל תוקע ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין.

הגרי"ג אדלשטיין תקע בשופר חדש, זאת לאחר שניסה בתחילת יום א' לתקוע עם שופר נוסף שקיבל לפני 40 שנה מהרב סמואל זצ"ל שנפטר השנה, אולם לא הצליח לתקוע. השופר הקודם של אותו בעלים נפסל באורח פלא לפני ראש השנה. התקיעות בשופר החדש היו חלקות, מספרים בישיבה, ולא היה צריך לחזור אפילו על תקיעה אחת כמידי שנה.

בליל א' של ראש השנה עברו אלפים רבים מתושבי העיר לפני ראשי הישיבה שישבו במקומם לקבל את הקהל לברכה למעלה משעתיים ברציפות. בשחרית יום א' ניגש לפני העמוד הגאון רבי ברוך דוב בן שלום, וביום ב' רבי מרדכי שמואל אדלשטיין. בתפילות מוסף ניגש לפני העמוד הגאון רבי צבי אייזנשטיין, ר"י תפארת ציון שהינו החזן בישיבה למעלה מ-40 שנה. ביום הראשון סיימו את התפילה בשעה 15:00, וביום השני בשעה 14:30.

בישיבת סלבודקא: לאחר קרוב לשבעים שנה בהן מתקיים המניין בישבת סלבודקא בנוסח הסלבודקאי, כשבשונה משאר עולם הישיבות כמעט ולא שרים במהלך התפילה, השנה ביקשו תלמידים מראשי הישיבה שישירו את המילים "היום הרת עולם" ו"ארשת שפתינו" - וקיבלו לכך אישור.

ביום השני של ראש השנה, התקבלה הוראה מראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שלא לשיר את "היום הרת עולם", אלא רק את "ארשת שפתינו", זאת מכיון שמוזכר בהלכה שצריך לומר את היום הרת עולם בכוונה גדולה מאוד.

בליל החג ראשי הישיבה קיבלו את האלפים שהגיעו מכל העיר להיכל הישיבה להתברך בשנה טובה, תהליך שנמשך במשך כשלוש שעות. בשנתיים האחרונות, בכדי לחסוך בזמן, ישנה הוראה שלא נותנים יד לראשי הישיבה ולא מברכים אותם, אלא רק הם מברכים ועונים להם "וכן למר". 

בשני הימים, בתפילת שחרית ניגש לעמוד חבר מועצת גדולי התורה ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, ובמוסף הגאון רבי שלמה אידלשטיין. ביום הראשון סימו ב-14:00 וביום השני סיימו ב-13:45.

בחסידות גור: למעלה מרבבת חסידים הסתופפו בתפילות ראש השנה בצילו של האדמו"ר מגור. בתפילות ניגשו לפני התיבה הרב אברהם נחום לב והרב שאול בורזיקובסקי, שמתחלקים ביניהם יום אחד האחד שחרית והשני מוסף, וביום השני הפכו את התפקידים ביניהם.

השנה מונה בעל מקריא חדש - הגאון רבי מרדכי וולקוביץ רבה של החסידות בעיר ערד, שהחליף את קודמו הרב ישראל דוד רוסט רבה של חיפה שנבצר ממנו להמשיך בכך זאת עקב חולשתו. תפילות שחרית בחסידות גור החלו בשעה 7:15 ותפילת מוסף הסתיימה בשעה 13:00.

בישיבת בית מתתיהו: בישיבת בית מתתיהו בבני ברק, הקימו לראשונה גלריה לקראת הימים הנוראים, שיצרה תוספת של קרוב למאה מקומות נוספים. הדבר קורה בשל הגידול בתלמידי הישיבה, כאשר השנה לומדים בשיעור 96 בחורים.

כזכור, בעבר סולק החזן המיתולוגי הרב אליעזר שושן בשל השתיכותו לפלג הירושלמי, והשנה החליף אותו הגאון רבי יהודה ויסבקר, בנו של ראש הישיבה שאף מונה לכהן כמגיד שיעור בישיבה.

בחסידות פרמישלאן: התפילות בחצר פרמישלאן התקיימו תוך תענית דיבור מלאה, זאת בעקבות הוראת האדמו"ר לפיה הוא מבקש ומצווה שהחסידים יקבלו על עצמם להימנע מדברים בטלים.

"הנני רוצה לומר איזה ענין, ואפילו לא לבקש, רק לומר, וכמעט לצוות" אמר הרבי בערב החג. "הנני מבקש מכולם והנני מצווה לכולם שלא ידברו בראש השנה אפילו מילה אחת מיותרת. מי שיוכל לעשות תענית דיבור בכלל מכניסת יו"ט ועד צאתו, תבוא עליו ועלינו ברכת שמים. אבל גם מי שאינו יכול שלא לדבר כלל, מכל מקום הנני אוסר לדבר אפילו מילה אחת מיותרת".

בחסידות בעלזא: בחצר הקודש בעלזא החלו את תפילת שחרית ביום הראשון של ראש השנה ב-7:30 וסיימו ב-17:40.
לתפילת שחרית ניגש בנו של הרבי, הרה"צ רבי אהרון מרדכי רוקח. בתפילות מוסף ניגש הרבי, כשלפסוקי דזמרא ניגש הרב ירמיה דמן.

רבי שמאי גראס שימש השנה כבעל מקריא במקום רבי יעקב גרינוולד שנמצא בשנת אבל על פטירת אמו. לקראת סיום התפילה ביום השני של ראש השנה, עלה הרבי מבעלזא וצעק בקול לפני כל הקהל: "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בישיבת בית מדרש עליון: 6 בחורי ישיבה התעלפו בתפילת מוסף ביום הראשון של ראש השנה, חלקם פונו לבית חולים. מאוחר יותר התברר שהבחורים החמירו על עצמם שלא לישון רק מעט בליל ראש השנה ושלא לאכול לפני התקיעות, למרות הנהוג בישיבות לעשות קידוש ולאכול מזונות לפני התקיעות.

בהוראת ראש הישיבה, הופסקה התפילה מיידית לכרבע שעה והבחורים שלא אכלו קודם - חויבו לשמוע קידוש ולשתות ולאכול - כדי למנוע סכנת נפשות.

בישיבת חברון: החזן בתפילות שחרית בשני הימים בישיבת חברון, היה משגיח הישיבה הגאון רבי שלמה פאליי, לצד החזן המיתולוגי של הישיבה, רבי ירחמיאל טוקר. התפילות החלו בשעה 7:00 והסתיימו בשעה 14:30.

המקריא היה ראש הישיבה הגאון רבי משה מרדכי פרבשטיין ובעל התוקע הרב מלצר. אחד מרגעי השיא בישיבה היה בשעת שיחתם המוסרית של ראשי הישיבה בהיכל הישיבה לפני התקיעות - ביום הראשון הגרמ"מ פרבשטיין, וביום השני הגר"ד כהן.

רחבת הברכות ליד לדרמן (באדיבות המצלם)
רחבת הברכות ליד לדרמן (באדיבות המצלם)
הגלריה בבית מתתיהו (באדיבות המצלם)
הגלריה בבית מתתיהו (באדיבות המצלם)