אאא

בשנת 2015 רשמה המדינה הכנסות בגובה 9.24 מיליארד שקל מענף הרכב, כך עולה מנתונים שמפרסמת רשות המסים, מדובר בירידה של כ-5.5% ביחס לנתוני שנת 2014, אז נרשמה הכנסה בגובה 10.34 מיליארד שקל מיבוא של רכבים וחלפים.

את הירידה מסבירים ברשות המסים בגידול משמעותי ביבוא כלי רכב שהתרחש בשלהי 2014, אז נערך ענף הרכב הישראלי לכניסת עדכון במתווה המס הירוק, מה שגרם ליבואני הרכב להצטייד מבעוד מועד במלאי מכוניות – ולשחררם ממכס לפני ההתייקרות שאירעה בתחילת 2015. נתון מפתיע שעולה מן הדוח מצביע על ירידה במספר הרכבים החשמליים וההיברידיים שיובאו לישראל בשנת 2015 – 8,918 רכבים שיובאו ב-205 לעומת 9,825 רכבים היברידיים וחשמליים שיובאו בשנת 2014.

עוד עולה מהדו"ח שמספר הרכבים הצמודים – בליסינג וגם רכבים שבידי מעסיקים נמצא בירידה - בשנת 2015 רכבי ליסינג היוו 7.3% מכלל הרכבים שנמכרו בישראל, בשנת 2014 רכבים אלה היוו 7.3% מכלל הרכבים שנמכרו בארץ ואילו בשנת 2013 רכבי הליסינג היוו 7.6% מכלל הרכבים שנמכרו בישראל. נתון חשוב העולה מן הטבלה מתיחס למשקלן של מכוניות "יד ראשונה אפס קילומטר" בתמהיל המכירות הכללי. שלא במפתיע, אחוז הרכישות של רכבים אלה זינק בשנה שעברה - בשנת 2015 נמכרו בישראל לא פחות מ-170,488 מכוניות יד ראשונה אפס קילומטר - עלייה של 6.9% ביחס לשנת 2014.