אאא

המלחמה על האפליה בסמינרים החרדיים: יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני (דגל התורה) פנה במכתב ליו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ יעקב מרגי, (ש"ס), בבקשה שיטפל באפליות החמורות כלפי הסמינרים החרדים, זאת לנוכח עיסוקו בנושא הסמינרים החרדים באמצעות הוועדה בראשה הוא עומד.

במכתבו המפורסם הבוקר (חמישי) ב'יתד נאמן' מציין יו"ר ועדת הכספים ח"כ גפני, את האפליה המקוממת של מנהלי הסמינרים החרדים, המופלים לרעה באופן בלתי מתקבל על הדעת לעומת המוסדות להשכלה גבוהה.

"מכיוון שראיתי כי קיימת לראשונה ישיבת ועדה בנושא הסמינרים החרדיים", כתב גפני, כשהוא 'עוקץ' את עיסוקו של מרגי בנושא, "אודה לך באם תמשיך את הדיון אודות אפלייתם לרעה בכל תחומי פעילותם".

גפני מפרט את האפליה וכותב: "א. התקציב המגיע לפי מספר התלמידות והכשרת עובדי הוראה קטן באחוזים משמעותיים לעומת המגזר הכללי והוא נתון לגחמות קואליציוניות, פעמים הפער קטן יותר ופעמים הפער גדול יותר ואין ודאות תקציבית למנהלי הסמינרים.

"ב. היום קיבלתי מסמינר בית יעקב בחיפה 'קול קורא' ע"י אותו אגף במשרד החינוך, האחד כללי והשני לחרדי, ובהם הבדלים מקוממים, שזה תפקידה של הפיקוח הפרלמנטרי על עבודת הממשלה המפלה".

למכתבו מצרף גפני את הטבלאות בהן ניתן להיווכח באפליה כאשר מורה חרדית מקבלת סך תקציב מסוים, ואילו מורה חילונית מקבלת תקציב כפול.

עוד מציין גפני במכתבו, את האפליה במסגרת תכנית "פרח", שאף היא מקוצצת תקציבית יחסית לתכנית הנמצאת במוסדות להשכלה גבוהה, וכל העת נדרשת 'שתדלנות' להביא כסף נוסף על מנת להתקרב לתקציב באגף הכללי.

"אני רואה שיו"ר ועדת החינוך החל לעסוק לראשונה בסמינרים החרדים", אומר גפני ל"יתד נאמן", "על כן אני מבקש לערוך דיון בהקדם בכל סוגיות האפליה החמורות, כולל במכסות תקציבים לפי תלמידה, כאשר תלמידה חרדית מקבלת הרבה פחות מתלמידה במגזר הכללי וגם התקציבים הללו אינם יציבים כלל".