אאא

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק כי ארבע מועצות דתיות ברחבי הארץ גבו כספים שלא כחוק מזוגות שביקשו להירשם לנישואים והם יאלצו להשיב אותם לזוגות.

מדובר במועצות בבת ים, בגבעתיים, בשדרות ובחיפה שגבו כספים נוספים בגין "כתובה מהודרת", שעבורה ביקשו סכום כספי גבוה מהאגרה הבסיסית המותרת בחוק. במסגרת הסדר פשרה נקבע לפני כשבועיים כי על המועצות הדתיות להחזיר את הכסף לזוגות.

על פי החוק, רישום לנישואים כרוך באגרה בסך 700 שקלים. חיילים בשירות סדיר, עולים חדשים, סטודנטים, תלמידי ישיבה ואוכלוסיות אחרות יכולות לקבל הנחה של 420 שקלים. התשלום נעשה כבר בביקור הראשון של הזוגות ברבנות, והוא עבור פתיחת תיק נישואים, הדרכת כלות, הדרכת חתנים, עריכת החופה על ידי רב מרבני המועצה הדתית המקומית והנפקת תעודת נישואים בשני עותקים.

את התביעה הגישה עמותת "עתים" נגד המשרד לשירותי דת והמועצות הדתיות. בכתב התביעה נטען כי המועצות גבו את הכסף "באופן שיטתי ובסכומים בלתי אחידים, ללא כל הסכמה בחוק ובניגוד להוראות הדין". עוד נטען כי "מדובר בהטעיה שיטתית של ציבור הזוגות המבקשים להינשא" וכי המועצות הדתיות לא סיפקו את המידע לפיו תשלום אגרה עבור כתובה אינו מחויב על פי חוק בכדי להשלים את הליך הרישום לנישואים.

הסכומים נעו בין 30 ל-70 שקלים, ולפי ההערכות, אלפי זוגות שהתחתנו בשנתיים האחרונות, שילמו סכומי כסף נוספים שנגבו מהם לא כחוק. להערכת התובעים, המועצות הדתיות גבו בשיטה זאת יותר מרבע מיליון שקלים.

יצוין, כי הזוגות יכלו לוותר על הכתובה המהודרת ולהסתפק בכתובה פשוטה מבלי לשלם תוספת כלל ובעצם הם קיבלו תמורה לכספם. מחירה של כתובה מעוצבת, גם מהסוג הפשוט יחסית יכול להגיע בקלות לעשרות שקלים כך שההצגה של הדברים כאילו בוצעה הונאה היא אינה מדויקת

במסגרת פשרה שהושגה בין הצדדים, קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב כי המועצות הדתיות יחזירו את הכסף לזוגות. על המועצות לפרסם בעיתונות המקומית הודעות לפיהן זוג שנרשם לנישואים שנתיים לפני הגשת הבקשה לתביעה ייצוגית, ושילם עבור כתובה מעוצבת מחיר נוסף על זה הקבוע בחוק, יוכל לפנות למועצה הדתית עם הכתובה שניתנה לו ולקבל את כספו חזרה תוך חודש.

הפרש המחירים שעל המועצות להשיב לזוגות שנישאו בתקופה זו הוא בהתאם לפירוט הבא: המועצה הדתית חיפה תשיב 30 שקלים; המועצה הדתית גבעתיים - 60 שקלים; המועצה הדתית בת-ים - 70 שקלים והמועצה הדתית שדרות תשיב 50 שקלים לזוגות. בנוסף, סוכם כי המועצות הדתיות יפסיקו באופן מידי את גביית התשלומים מעבר לאגרה הקבועה בחוק.