אאא

למרות הישיבה של המפלגות החרדיות בקואליציה וההעלאה בתקציבי משרדי הממשלה, מתברר כי המצוקה של ראשי ואברכי הכוללים גדולה ביותר, ורבים מהם לא קיבלו משכורות מזה מספר חודשים. כעת, ערב החגים, המצב הופך להיות קשה עוד יותר.

ברשת הכוללים הידועה "יששכר באוהליך" שבראשות הגאון רבי אלחנן ויסבורד, קיימת מצוקה קשה, כאשר אברכים רבים מתוך כמעט 2,000 הלומדים בכוללים ברשת שבנשיאותו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן - לא קיבלו את המלגה הקבועה מזה כחצי שנה.

הרב ווייסבורד שוהה בימים אלו בניו יורק שבארה"ב, כשהוא מחזר על פתחי נדיבים במטרה לגייס את סכום העתק בכדי שיוכל לשלם לאברכים את משכורתם. ל"כיכר השבת" הגיע מכתב מיוחד ששיגר הגר"א ויסבורד אל האברכים, בו הוא מבקש שיישאו תפילה נרגשת על מנת שמסע הגיוס יצלח.

המכתב שנשלח לאברכים (כיכר השבת)
המכתב שנשלח לאברכים (כיכר השבת)
הגדלה

"למעכ"ת אחי ורעי ראשי ואברכי רשת הכוללים שליט"א. בהיות שכבר יותר משישה חודשים מתעכבת משכורתם של אלפי בני הכוללים, כשלע"ע המצב הולך ומחמיר ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, לכן אבקש ממעכ"ת לפעול למען כולנו ולהרבות בתפילה ובתחנונים לבורא כל עולמים להמשך קיום הכוללים".

הרב מוסיף: "בפרט בימים אלו בעת רצון, ולבקש גם מבניכם תלמידי התשב״ר שמקובלת הוא שתפילתם איננה חוזרת ריקם, וכפי שזכינו כבר בכמה פעמים בעת מצבים דומים לצאת ממשבר, כן נקווה שיקויים בנו מן המיצר קראתי קה ענני במרחב קה".