אאא

התקנות החדשות של גור: לרגל פרשת בראשית, הכריזו גבאי כל בתי הכנסת וה'שטיבלאך' של חסידות גור ברחבי הארץ, על מספר הוראות חדשות בשמו של מרן האדמו"ר מגור, וכפי שהם מכונות בחצר "תקונע'ס".

עוד בחרדים

ל"כיכר השבת" נודע כי בין ההוראה שהוכרזו לאחר ההפסקה שמתקיימת מידי ליל שבת לפני תפילת ערבית, נאמר כי על כל אברך המשתייך לחסידות גור לקבוע שיעור בשטיבל - בכל יום. 

"אם חלילה אברך חסר כמה ימים, על ציבור החברים בשטיבל להתקשר אליו לשאול בשלומו ולשאול מה חסר לו" נאמר בתקנה נוספת.

בנוסף, מורה האדמו"ר מגור כי "על האברכים לקבוע מידי פעם בפעם סעודות בשטיבל", וכי "יש צורך לייסד קופת צדקה בכל שטיבל על מנת לסייע לאברכים הנזקקים".