אאא

עם פתיחת מושב החורף של הכנסת היום (שני) צפויים חברי הכנסת של סיעת יהדות התורה להתכנס לישיבת הסיעה הקבועה ולקבוע את הנושאים העקרוניים בהם יעסקו במהלך החודשים הקרובים לטובת הציבור החרדי ועולם התורה.

אחד הנושאים הבולטים אם לא העיקרי יהיה מצוקת הדיור של הציבור החרדי שהפכה לבעיה קשה המעיקה על הורים וזוגות צעירים ובפרט לאור קריאתם של גדולי ישראל ובראשם האדמו"ר מויז'ניץ לחברי הכנסת להציב את הנושא החשוב הזה בראש סדר העדיפויות.

"כיכר השבת" חושף כי במהלך הישיבה צפוי ח"כ יעקב אשר להביא הצעה לדרישה להקמת מנהלת דיור חרדית שתפקידה יהיה לקדם פתרון למצוקה הקשה.

במכתב ששיגר לחברי הסיעה, כותב אשר כי "אבקש להעלות הצעה לדרישה להקמת מינהלת אשר תפקידה יהיה לקדם ולהוציא לפועל את החלטת קבינט הדיור (1823דר/82) מיום 11.08.16 'בעניין תכנון ושיווק מקרקעין לאוכלוסייה החרדית'".

לטענת אשר, "הקמת המינהלת אשר תפעל כזרוע ממשלתית תחת משרדי האוצר והשיכון ושבראשה יעמוד איש מקצוע אשר חי ומכיר את נושא הדיור וצרכי המגזר החרדי, תפעל כגורם מתכלל ומאיץ למיצוי מחסנית התכנון והשיווק למגזר החרדי על פי היעד שקבעה הממשלה לשלש השנים הבאות בכל עיר אשר מתוכננת בנית יח"ד בהיקפים גדולים כשבכך יהיה ניתן ליישם בפועל את החלטות הממשלה לפתרון מצוקת הדיור בציבור החרדי".

ח"כ אשר מציין במכתבו כי מנהלת ייעודית לביצוע החלטות ממשלה אינה דבר חדש וכי מינהלת דומה הוקמה לפיתוח חברתי כלכלי למגזר הדרוזי והצ'רקסי.

אל מכתבו צירף אשר טיוטה להצעת מחליטים להקמת המינהלת, תחת הכותרת: "הקמת מינהלת לקידום תכנון ושיווק יחידות דיור לאוכלוסייה החרדית".

ההצעה המלאה בפרסום ראשון

"בהמשך להחלטת ממשלה מס' 1823 (דר/82) מיום 11.8.2016 שעניינה תכנון ושיווק מקרקעין לאוכלוסייה החרדית: להקים במשרד הבינוי והשיכון מינהלת לקידום תכנון ושיווק יחידות דיור לאוכלוסייה החרדית.

מטרות המינהלת:

המינהלת תהיה גוף ממשלתי מקצועי, שתפקידה התווית מדיניות, קידום תכנון מקרקעין, ייזום ופיתוח של מקרקעין, וקשר עם משרדי הממשלה, הרשויות, החברות הממשלתיות והרשויות המקומיות, בכל הנוגע לתכנון ושיווק מקרקעין לאוכלוסייה החרדית;

המינהלת תפעל בצמוד לגורמי הממשל האחראים על מנת לוודא עמידת משרדי הממשלה ביעדים שנקבעו בהחלטת ממשלה מס' 1823 מיום 11.8.2016, לרבות היעדים בדבר התכנון והשיווק, הקמת שכונות בערים כלליות ובחינת הקמת ישובים חדשים.


המינהלת תפעל לקידום תוכניות בינוי באמצעות שותפויות ומיקור חוץ, ובכלל זה, עמותות, רשויות מקומיות ומוסדות נוספים;

המינהלת תהיה כפופה לאחריותו של מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון.

נציג המינהלת יהיה שותף בדיונים מקצועיים בכלל זרועות הממשלה, שיש בהם כדי להשפיע על מדיניות המקרקעין ו/או על פתרונות הדיור לאוכלוסייה החרדית.

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, בתיאום עם נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר, יגבש בתוך 30 ימים, את המבנה הארגוני של המינהלת, לרבות קביעת התקנים, מקום מושבה ואופן גיוס ותנאי השירות של ראש המינהלת.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

פרטי תקציב המינהלת יסוכמו בין מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר.

המינהלת תחל בעבודתה לכל המאוחר בתאריך 1.3.2017.

ראש המינהלת ביחד עם מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון וראש מטה הדיור במשרד האוצר, יבחנו עד סוף שנת 2017 את הצורך בהקמת רשות ממשלתית ייעודית לקידום פתרונות דיור לאוכלוסייה החרדית.

אין בהקמתה של המינהלת או בתפקידיה כדי לפגוע במעמדם, אחריותם או סמכויות הביצוע של משרדי הממשלה, בתחום סמכותם, לטיפול באוכלוסייה החרדית".

חברי הכנסת של סיעת 'יהדות התורה' צפויים לדון בהצעתו של אשר בישיבת הסיעה ולקבל החלטה כיצד לקדם את הצעתו שאולי עשויה להביא לפתרון כלשהו למצוקת הדיור המחריפה.