אאא

"אין מועצת": חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה מותח ביקורת קשה על התנהלות מועצת חכמי התורה מאז פטירת מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל.

בהקלטה של הרב שהגיעה לידי 'וואלה' נשמע הגר"מ מאיה אומר: "אין מועצת. המועצת לא מתכנסת ולא כלום. עושים מה שרוצים. אמרתי להם:  'אני חייל טוב אבל לא מפקד'. אין מועצת. אני משקר את עצמי כשאני חותם בתור מועצת".

הרב מותח ביקורת על שלושת מועצות גדולי וחכמי התורה ואומר: "יש בעיה של עבודות בשבת. מותר להישאר בממשלה כשהממשלה מחללת שבת? מועצת גדולי התורה של דגל (סיעת דגל התורה) לא התכנסה, מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל לא התכנסה, מועצת חכמי ש"ס לא התכנסה. כלום. אז למה אני צריך להגיד שאני חבר מועצת?".

עם זאת, ניתן להבין שהגר"מ מאיה היה מעדיף שלא להיות חבר במועצת החכמים גם בחייו של מרן הגר"ע יוסף והסביר כי היה משתתף בישיבות: "כדי לא לפגוע ברב עובדיה". 

בשיחה עם 'וואלה' הבהיר הגר"מ מאיה: "בתקופת הרב עובדיה, כל הדברים היו מגיעים אליו לשולחן כל בוקר והמועצת הייתה מתכנסת פעם בשנתיים או שלוש כדי לאשר את רשימת חברי הכנסת. לא מעבר לזה. כמעט ולא היו התכנסויות".

לדבריו, גם כיום, "המצב נותר אותו דבר. רק במשבצת של הרב עובדיה נמצאים חכם שלום כהן וחכם שמעון בעדני. אני ממשיך להיות חייל טוב של ש"ס, יעלה על הדעת שאני אדבר מילה נגד המועצת?".

על העובדה שהוא כמעט ולא משתתף בעצרות של ש"ס אומר הרב מאיה: "פעם כן הייתי מגיע? מה שהיה בתקופת הרב עובדיה ממשיך עכשיו. שום דבר לא השתנה. אני מרגיש שאני לא ראוי לכהן כחבר מועצת, אלה הדברים".

לקראת סיום דבריו הטיל הגר"מ מאיה פצצה נוספת ואמר כי דעתו היא שש"ס צרכה לפרוש מהממשלה: "דעתי היא שאסור לשבת בממשלה. צריך לעזוב אותה ולתמוך בה מבחוץ. ראיתי שדעתי במיעוט אז שתקתי".