אאא

בתחילת השבוע שינו בישראל את שעון הקיץ, והזיזו אותו שעה אחורה לשעון חורף, כך שזמן השקיעה מוקדם יותר, והלילה ארוך מאוד. הסיבה לשינוי זה, הוא על פי חוק המדינה בהתאם לחישובים שונים של כלכלה וסיבות שונות.

בעלון דברי שיח מובא כי לאחרונה שאלו מספר אנשים כי הלא סדר יומו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי מחושב מאוד בכל רגע ורגע, ואם כן, מה הוא עושה בשעה 'המיותרת'?

"אכן הקושיא אינה במקומה, מעולם לא הזיז מרן את השעון בביתו, וגם לא הזיזו בבית מדרשו 'לדרמן' את השעון. שם, תפילת מנחה כל השנה בשעה שתים עשרה וחצי, ובשעה שתים לפנות בוקר הוא כבר קם. השעון לא משתנה וגם סדר היום לא. אצל הסובבים הכל משתנה בגלל השעה, וזמן מנחה בקיץ הוא בשעה אחד ושלושים..." נאמר בעלון 

"פעם שאלו את שר התורה על מנהגו זה, וענה בקיצור 'וכי משום שהמשוגעים בממשלה החליטו להזיז את השעון עלי לשמוע להם'?..." 

"אלא, שנוהג זה לא פעם גרם לבלבולים משונים. קרה, ומרן הגר"ח קבע חברותא עם פלוני לפי השעון 'הרגיל' והלה הבין שהכוונה לפי שעון העולם, ואיחר בשעה... וכן כשקבעו עם מרן לבוא לשמש כסנדק בברית בשעה פלונית, הוא סבר שהכוונה כפי השעון שלו שהוא הנורמלי כי אין משנים אותו... והיה צריך כל פעם להבהיר בדיוק לפי איזה שעון מתכוונים".

"פעם אחת" מספרים בעלון, "קרה ששר התורה דיבר בשבח החלפת השעון, היה זה בתקופה שלפני כעשור וחצי שנים, שאז קיבל בקביעות קהל כל ערב בין השעות 9-10, וכשהחליפו את השעון לשעון קיץ, אצל רוב העולם זה היה כבר מאוחר מאוד, כי אצל העולם השעון זז קדימה וב11 בלילה קשה לבוא, ובפרט מחוץ לעיר באותם שנים. או אז התבטא מרן- הנה רווח אחד יש מהשעון שמזיזים, שעל ידי זה פחות אנשים באים ואני יכול ללמוד עוד חצי שעה..."