אאא

עורך שבועון "בקהילה" אברהם דוב גרינבוים, ששימש במשך כ-4 שנים כעורך הראשי בעיתון, הודיע על פרישה מתפקידו. בטור אישי שפרסם בעיתון, כותב גרינבוים כי החליט לקחת פסק זמן וכי "לכל דבר יש סוף, ויש סוף ללא דבר". מי שיחליף את גרינבוים בתפקידו הוא העיתונאי שלמה קוק.

בטור הפרידה כתב גרינבוים "לאחר 7 שנים אינטנסיביות בעריכת עיתון 'בקהילה', החלטתי לקחת פסק זמן. אני מביט לאחור בסיפוק רב: השתדלתי, עמלתי ויגעתי בסייעתא דשמייא לשרת נאמנה את שולחיי ולהוות פה ושפה לציבור ההארד קור, המיינסטרים והקונצזוס החרד לדבר השם. כתבתי את מה שאני מאמין והאמנתי במה שאני כותב."

"שקדתי יחד עם צוות 'בקהילה' להוביל עיתונות חרדית במיטבה, לקדם תקשורת ייעודית, מקצועית ואיכותית ולהגיש בפני הקוראים את מיטב הכתבות, הטורים והמדורים".

"טובת הקורא עמדה למול עיני במהלך כל השנים, תחילה כסגן עורך וב-4 שנים האחרונות כעורכו הראשי של העיתון. ברוך השם ידענו עליות ומורדות, גלים וסערות, ברכות ושבחים, ומטבע הדברים גם חירופים וגידופים".

"אני רוצה להודות לידידיי שחלקו עמי לאורך השנים את המלאכה, עמדו לצידי ועמדתי לצידם. המו"לים, העורכים, אנשי השיווק וההנהלה, אנשי העיצוב וההפקה, עורכי/ות כל חלקי העיתון על כל חלקי. תודה מיוחדת לקוראיי שחלקו עמי את הארותיהם , הערותיהם וגערותיהם".

"לכל דבר יש סוף, ויש סוף ללא דבר".