אאא

הצלחה ליום ההתרמה ל"בית מאור ישראל": שלושה ימים לפני יום האזכרה השלישי למרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, קיים מכון "מאור ישראל" בראשות בנו של מרן הגאון הרב משה יוסף יום התרמה מיוחד ב"קול ברמה" ו"כיכר השבת", בו נקרא הציבור להירתם ולהשתתף בהקמת מרכז רוחני שישמר את מורשתו של מרן לדורות הבאים - מעבר לתורתו ופסיקותיו הנלמדות ברחבי העולם היהודי.

ביום ההתרמה הנרחב ב"קול ברמה" וב"כיכר השבת" לאורך היום, נטלה חלק כל שדרת עולם התורה הספרדי. בין הרבנים שלקחו חלק: חבר מועצת חכמי התורה הגאון הרב ראובן אלבז, הגאון הרב אהרון בוטבול, הגאון הרב שמעון בעדני ורבנים רבים נוספים. שדרני הרדיו והרבנים שלקחו חלק במשדר סיפרו על "תחושה עילאית, כאילו מרן עצמו היה שותף בקיומו של היום".

"הגיעה אשה מפתח תקווה ובידיה סכום עצום של כעשרת אלפים ש"ח, אותם ביקשה לתרום להקמת המרכז" מספרים השדרים שלקחו חלק בפרויקט. "אני חייבת רבות למרן" סיפרה להם האשה בדמעות, "כל יום אני מדליקה נר לכבודו והיום הגעתי להכיר לו טובה".

במהלך היום קרסה מערכת הטלפונים של מכון "מאור ישראל" פעמים רבות, כאשר רבים מהפונים לא הצליחו לקבל מענה ולקחת חלק במעמד הדלקת הנרות בבית מרן, זאת בעקבות עומסים גדולים.

לדברי המארגנים, נרשמה הצלחה כבירה כשמספר הפונים למערכת עמד על כעשרת אלפים פונים. לדבריהם, גם לאחר תום המשדר המיוחד, המשיכו לזרום למערכת פניות רבות של מאזינים וגולשים שביקשו לקחת חלק במיזם.