אאא

מיוחד: בשנת תשל"ד, עת כיהן מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בתפקיד הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הוא זכה לרכב שרד מטעם מדינת ישראל. אך הרב שיגר מכתב למשרד הדתות וביקש להחלף את הרכב ברכב קטן יותר.

בכתבה שפורסמה בזמנו בעיתון 'דבר' נכתב בכותרת: "הרב עובדיה יוסף ביקש להחליף את רכב השרד שלו".

בגוף הידיעה נכתב: "הרב הראשי הראשון לציון עובדיה יוסף ביקש ממשרד הדתות להחליף את מכונית השרד שלו במכונית קטנה הצורכת את מחצית כמות הדלק שצורכת המכונית הנוכחית".

במכתב מצוטט מרן פוסק הדור זצ"ל מסביר את פשר הבקשה: "החלטתי על כך מסיבות חיסכון, שהציבור חייב לעמוד בו בימים אלה".

כמו כן ציין מרן זצ"ל כי החליט להשיב את רכבו יומיים בשבוע בכדי לחסוך וסיים כי הוא מביע "תקווה שפעולתו זו תשמש דוגמא לאנשי ציבור אחרים".