אאא

בשנים האחרונות הוזרמו לכיסה של חברת 'דרך ארץ', הזכיינית המפעילה את כביש 6, 156 מיליון שקל מקנסות שנגבו מנוסעי כביש אגרה זה החוצה את ישראל. עילת הקנסות: פיגור בתשלומים. מדו"ח מבקר המדינה שפורסם השבוע עולה, כי הקנסות הללו הן גם באשמת המדינה, מאחר והיא מעדכנת באיחור את תעריפי הגבייה של הזכיין, ובשיעורים נמוכים מדי ביחס להמלצות גורמי המקצוע.

התשלום המופרז הזה (קנס פיגורים) הנגבה מנוסעי הכביש, אמור להיות תואם להוצאות האכיפה של הזכיין באותה שנה. מה שאומר, כי אם הסכום היה גבוה מההוצאות בפועל, חברת חוצה ישראל היתה אמורה להפחית בשנה שאחריה את סכום הקנס העודף.

יצויין, כי אף שמאז פתיחת הכביש לפני כ-13 שנה הופחת תעריף הגבייה חמש פעמים, היות והוברר כי הוא נופח באופן מופרז - ההפחתות עליהן הוחלט בוצעו הלכה למעשה באיחור של עד ארבע שנים, תוך שהזכיין צובר בינתיים פערי גבייה על חשבון ציבור הנהגים, ואף שיעור ההפחתה היה אמור להיות גבוה יותר מההחלטה המקורית.

כבר לפני כחמש שנים כתב מבקר המדינה דאז, מיכה לינדנשטראוס בדו"ח השנתי כי משרד התחבורה נוקט יד סלחנית כלפי דרץ ארץ. כעת כאמור מתברר: משרדי התחבורה והאוצר המשיכו לגרור רגליים בסוגיה גם בשנים הבאות, והזכיין חוגג - על חשבון הלקוחות.

למבקר המדינה היה מה לומר גם על עומסי התנועה המצויים בכביש השימושי, והוא מצביע על אפשרות ראויה להתחשבות במצב לטובת הנהגים: "בהסכם הזיכיון לא נקבעה מהירות מינימלית לשירות ולא נקבע מנגנון המפצה את המשתמש, בהנחה או בהחזר סכום האגרה, עקב האטה ניכרת במהירות הנסיעה, הנובעת מעומסי תנועה או מסגירת נתיב עקב תאונת דרכים".

ממשרד האוצר לא נמסרה תגובה לעיתון 'TheMarker' המפרסם את הסקירה הזו.