אאא

ביום חמישי האחרון הגישו נאמני חברת אורתם סהר וקבוצת רייסדור יחד עם בנק הפועלים, בקשה דחופה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לחזרת עובדי אורתם לעבודות הבנייה שהוקפאו בשל קריסת החברה.

כזכור, עבודות הבנייה שהחלה חברת אורתם נסגרו והעבודות בשטח התעכבו. בין הפרוייקטים גם 256 יחידות דיור  בעיר חריש של קבוצת רייסדור על ידי היזם יקי רייסנר.

בהסכם שהוצע נקבע כי עובדי אורתם יחזרו למתחמי הבנייה שנסגרו וישלימו את פרוייקט הבנייה. קבוצת רייסדור התחייבה להשלים את הסכומים שנדרשים לביצוע הפרוייקט, ובנוסף התחייבו ברייסדור שחלק מערבויות הבנקים יישארו לטובת בדק הרוכשים.

מנכ"ל חברת רייסדור, יקי רייסנר, מסר לעיתון גלובס על ההחלטה לשלם מכספו שלו כי "הדבר היה הכרחי ועדיף על כל אופציה שבה יתעכבו הפרוייקטים ובסופו של דבר המחיר יהיה כבד יותר".

לאחר שליחת ההסכם, אישר השופט איתן אורנשטיין, נשיא בית המשפט המחוזי אתמול (שישי) את המתווה שהוצע, והפעלת חוזרת של הפרוייקטים של חברת רייסדור בחריש בביצוע חברת אורתם סהר, כל זאת בתנאי שלא ייגרמו חובות נוספים בחרת אורתם.

כאמור, כדי למנוע הפסדים לחברה, סוכם כי רייסדור תישא בשינוים בעלויות. בתמורה לכך, חברת רייסדור תהיה זכאית להיפרע מהערבות הבנקאית עד גובה של 50%. אם יהיו חריגות בעלויות מעבר לכך, רייסדור תישא בהן ותהיה זכאית להגשת תביעת חוב נגד החברה ככל נושה.

לאחר הקשיים בהם נתקלה החברה, באורתם סהר מתחילים לראות את קיצו של המשבר והמשך עבודה בפרוייקט הבנייה בחריש.