אאא

מגזין "משפחה" בשפה האנגלית, הקדיש את עמוד השער שלו להתמודדות ראש בראש בין מועמד המפלגה הרפובליקנית דונלד טראמפ לבין המועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון, כשדמויות השניים מעטרות את השער.

מדובר בתקדים של ממש, כשלראשונה עיתון חרדי הפונה לכלל האוכלוסייה היהודית-דתית בארה"ב שם באופן בולט תמונה גדולה ובולטת של אשה בשער העיתון.

הבוקר (ראשון) תוקף עיתון "המודיע" את פרסום תמונת קלינטון ומבהיר כי "אין ולא היו וגם לא יהיו בעיתונות חרדית אמיתית תמונות נשים בכלל גם לא כאלו שהגיעו למשרות שלטוניות ומלכותיות רמות בארצותיהן".

במאמר מערכת של העיתון הבוקר נכתב כי "ליהודים יש נקודת מבט משלהם על כל מה שקורה בעולם ובוודאי על נושא כה רב חשיבות כמו הבחירות לנשיאות ארה"ב. בעיניהם של יהודים, ארה"ב של אמריקה היא ללא ספק מלכות של חסד בת זמנינו והיא ראויה וגם זוכה להוקרתם ולהכרת תודתם על יחסה אליהם ולארצם".

בנקודה זו בוחר לתקוף "המודיע" ברמז עבה את עיתון "משפחה" באנגלית שבחרו להציב את תמונת המועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון בשער המגזין וכותב: "זה המענה שניתן וגם התקבל על ליבם של אנשי תקשורת וממסד העוקבים אחר התנהלות היהדות החרדית במערכת הבחירות הזו המעסיקה מטבע הדברים את בעלי זכות ההצבעה ואת אזרחי העולם החופשי כולו.

"הם הבינו שהעובדה שאין צילומים של מועמדת הדמוקרטים בעיתונות החרדית אינה מביעה עמדה פוליטית כל שהיא אלא נובעת מדקדוק הלכה וקיום התורה והמצוות ומשקפת התנהגות ערכית פנימית שקיימת מאז ומעולם ולא כזו שננקטה לקראת הבחירות הללו".

העיתון ממשיך ומבהיר כי "אין ולא היו וגם לא יהיו בעיתונות חרדית אמיתית תמונות נשים בכלל גם לא כאלו שהגיעו למשרות שלטוניות ומלכותיות רמות בארצותיהן וגם לא תמונות נשים מהווי החיים היהודי. אלו הן אורחות חיינו, אלו הגדרים המסובבים אותם והמה לא משתנים ולא קשורים בנסיבות פוליטיות".

בהמשך כותב "המודיע": "המאפיינים היהודים כוללים גדרים וסייגים ומשמרת למשמרת כיצד הם מכבדים את מי שראויים לכבוד. אנו מכבדים את הכרעת הבוחר במקום מגורנו. אנו מכבדים את מי שנושאות במשרות שלטוניות בארצותיהן בדרכים שונות ומגוונות אך לא באמצעות תמונות. להפך כל מי שהתבונן בהנהגותינו כלפי פנים יבין שלדידם של יהודים שומרי תורה ומצוות פרסום תמונותיהן הוא היפך הכבוד הכיבוד וההתייחסות. אני מכבדים בדרך שלנו לכבד זו הדרך שלנו להתנהל ואנו מצפים שיכבדו אותנו באורחותינו".