אאא

באולמי בית ישראל בירושלים נערך אמש (ראשון) כינוס מיוחד למאות תלמידי ישיבות גור תחת הכותרת "גערער חברה - שבת אחים" לרגל סיום מסכת ראש השנה.

במרכז המעמד נשאו דברי חיזוק הגאונים רבי נחמיה אלתר מייסד וראש החבורה בן כ"ק מרן האדמו"ר מגור, הגה"צ רבי אהרן טויסיג - מגיד מישרים והרה"ח ר' מרדכי שמואל רושצקי הי"ו - קומדנט ב"שבת אחים" שחיזקו את הבחורים בדרכי עבודת השם ויראת שמיים והליכה בדרכי החסידות.

בהזמנה לכינוס שנועדה עבור הבחורים שנבחנו על מסכתות שלמות בש"ס נכתב: "זכינו לשנה מלאה חיות ופעילות חיזוק בתורה ויראה מתוך דיבוק חברים ושמחה של מצוה וכן זכינו לקיים את תקנת החבורה בלימוד עמוד היומי בשלושה מסכתות ולהשלימם בידיעה ועתה עת משוש ושמחה לכבודה של תורה, להודות ולשבח לקל אשר אותנו ברא ואותנו זיכה.

"שמחים אנו להזמין את בחורי החברה "חדשים וגם ישנים" המצטרפים כעת בשנה זו להימנות על לגיונו של מלך ה"גערער חברה" לסעודה בצוותא בשילוב סעודת סיום על מסכת ראש השנה".

במעמד השתתפו גם ראשי החבורה, הקאמדנטן (המדריכים בעגה צבאית פולנית) והרכזים, וכל בחורי החבורות ולאחר מכן המשיכו לתפילה נרגשת בראשות בן הרבי ברחבת הכותל המערבי.