אאא

מתברר באופן לא מפתיע כי אגרות הרכב בישראל מהגבוהות בעולם. דו"ח של מרכז המחקר והכנסת חושף כי נהגי ישראל משלמים מאות אחוזים יותר מאזרחי אירופה וארצות הברית. האם המחירים ירדו? במשרד האוצר לא בטוחים בכלל.

על פי הדו"ח, האגרות על רכב פרטי בישראל עומדות על בין 705 ל-1,611 שקלים. באיטליה לעומת זאת נהג ממוצע משלם על אגרות רכב 275 שקלים בלבד. בבריטניה מעט יותר - 276 שקלים. ביוון 227 שקלים על כלי רכב פרטיים ואילו בארצות הברית 57 שקלים בלבד.

על פי הנתונים של מרכז המחקר של הכנסת, נכון לסוף שנת 2014 במדינת ישראל היו 2.97 מיליון כלי רכב. מדובר בפרה מניבה עבור המדינה, 70% מסך כל האגרות בישראל מגיעות מתחום הרכב. על פי הדו"ח מדובר 4 מיליארד שקלים הכנסות מאגרות רכב למדינה מדי שנה.

הנתונים הללו לא כוללים את האגרות על העברת בעלות או אגרת רישיון נהיגה, שכל נהג צריך לחדש כל 10 שנים. רק על חידוש כרטיס הפלסטיק של רישיון משלמים כ-400 שקלים, סכום מפורז וחסר כל פרופורציה.

הנתונים לא כוללים גם את המס המנופח שהנהגים משלמים על הדלק (מס בלו), את מסי הקניה או את מס הקנייה הגבוה.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "הנתונים שהובאו בפנינו אינם מספקים בכדי לגבש התייחסות מקצועית. כך למשל, לא מוצגים רכיבי מס אחרים המושתים במדינות אחרות כגון אגרות, היטלים ומסים".