אאא

מדיניות הקנסות של פקחי הרכבת הקלה עוררה כבר ביקורת עזה בעבר. נוסעים רבים נקנסו לאחר ששכחו לתקף את כרטיס הרב קו שלהם אפילו במקרה ויש להם חופשי חודשי או מעבר. הקנס של סיטיפס עומד היום על סכום של 180 שקלים חדשים, סכום הזהה לקנס המוטל על נוסע שלא שילם על הנסיעה כלל.

מספר חברי כנסת יזמו הצעת חוק בעניין. בהצעת החוק, שתובא לאישור ועדת השרים לחקיקה לצורך גיבוש עמדת הממשלה, מוצע כי נוסע ששכח להעביר את הכרטיס במכונת התיקוף ואינו מתכוון להשתמט מתשלום, יוזהר או ייקנס בסכום סמלי שלא יעלה על 20 שקלים.

בקנס בגובה 180 שקלים, הניתן כיום, יחויב רק נוסע שלא שילם כלל. עוד מוצע כי נוהג דומה יחול גם באוטובוסים.

בדברי ההסבר להצעת החוק שפורסמו ב'ניוז1' נאמר כי ועדת הערר על הקנסות קבעה כי יש לבטל את החיוב המוגדל במקרים בהם נוסע החזיק בכרטיס חופשי תקופתי ולא תיקף אותו, ולהמיר את הקנס באזהרה. בעקבות ערעור שהגישה חברת סיטיפס על החלטת הוועדה, ביטל בית המשפט המחוזי את החלטת ועדת הערר בנימוקים שונים, ביניהם התחשבות בכך שהחברה המפעילה את הרכבת מקבלת את כספה בהתאם למספר התיקופים, ונוסע שלא תיקף את הכרטיס גורם נזק לחברת הרכבת.

עם זאת, בית המשפט המחוזי ראה בעייתיות בדין הנוהג כיום, שאינו מבחין בין נוסע שלא שילם על הנסיעה כלל לבין נוסע ששכח לתקף את הכרטיס ואת נושא זה מבקשים הח"כים להסדיר בחוק החדש.