אאא

הסוף לטרחה סביב הצ'קים: היום (ג') נכנס לתוקף חוק סליקה אלקטרונית של צ'קים, התשע"ו-2016, שיאפשר הפקדת צ'קים באמצעות אפליקציה.

עד היום היה חייב מקבל הצ'ק להתייצב בבנק באופן פיזי, ולהפקיד את הצ'ק לפקיד או למכונה, באמצעות מעטפה או בהפקדה ישירה לחשבון תוך שימוש בכרטיס האשראי. מהיום, לא נאלץ להגיע פיזית לבנק. נוכל להוריד את האפליקציה המבוקשת, לסרוק את הצ'ק ולהפקידו בבנק בכל זמן ומכל מקום בו אנו נמצאים. כמו כן, לא נצטרך לשמור את הצ'קים עצמם לאורך שנים, כפי שנהוג לעשות עד היום, כיוון שהצ'קים הפיזיים יעצרו בבנק בו מוצג הצ'ק לפירעון, יצולמו והצילומים של הצ'קים ישלחו לבנק הנמשך.

יישום החוק יתבצע בשני שלבים עיקריים. בשלב הראשון, שמתחיל היום, תתאפשר סליקת הצ'קים באמצעות הסלולר בין רוב הבנקים, כאשר עד כה ניתן היה להפקיד צ'קים באמצעות הסלולר אך ורק אם הם משוכים על אותו בנק. הבנקים אשר מאפשרים את השימוש בסליקה החדשה הם בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק ערבי ישראלי, בנק דיסקונט, בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק מזרחי, בנק בינלאומי, בנק אוצר החייל, בנק מסד, יובנק ופא"גי.

יש לציין כי ההפקדה תתאפשר רק עבור צ'קים עליהם מצוין "למוטב בלבד", והסכום המירבי הרשום על הצ'ק יכול להגיע לסך 10,000 שקל בלבד. כמו כן, עלויות הפקדת הצ'ק יופחתו בשיעור של עד 75% מעלות ההפקדה בערוץ ישיר באמצעות פקיד הבנק.

בנוסף לשינויים בתהליך ההפקדה, יש שינויים גם בתהליך ההחזרה של צ'ק. כאמור, משמעות השינוי הינה הפיכת הצ'ק הפיזי לתמונה. לכן, בעת החזרת צ'ק ללקוח תתאפשרנה שתי חלופות: לבקש מהבנק להפקיד את הצ'ק בשנית, או לקבל "פלט של צ'ק ממוחשב" המכיל תמונה של הצ'ק וסיבות החזרה. לאחר הפקת פלט, הלקוח לא יוכל להפקיד את הצ'ק בשנית או להעבירו לצד ג'.

במקרה שהצ'ק חזר, יוכל הלקוח לקבל פלט של הצ'ק הממוחשב לצורך המשך הליכי גבייה בהוצאה לפועל. מבחינה משפטית, יהווה הפלט ראיה קבילה להוכחת אמיתות תכנו בכל הליך משפטי.

יישום החוק מתבצע בשני שלבים, כאשר השלב הראשון החל היום. הבנקים המצוינים לעיל יאפשרו ללקוחותיהם הפקדה בין בנקאית של צ'קים באמצעות האפליקציה הבנקאית.

השלב הבא מתוכנן לפברואר 2018, כאשר החל מתאריך זה גם צ'קים שהופקדו באמצעים אחרים, וכן צ'קים במטבע שקל חדש של כלל הבנקים הישראליים, יוצגו לגבייה אלקטרונית.