אאא

אחרי שלוש שנים של איזון מלא בקופת העירייה, הודיע היום משרד הפנים על סיומה הרשמי והמוצלח של תכנית ההבראה בעירייה, וסיום כהונתו של החשב המלווה.

מנתוני דו"חות התקציב עולה, כי ביצועי העירייה הקדימו את היעדים שקבע משרד הפנים. כך למשל בשנת 2014 הותר לעירייה להיות בגירעון שוטף 4.5 מיליון, ואילו העירייה סיימה כמעט באיזון, הודות לצעדים שנקטה העירייה עוד בטרם תכנית ההבראה ומינוי החשב. 

בשנת 2015 כבר סיימה העירייה ביתרה תקציבית, שסייעה לשלם חובות עבר, וע"פ הדו"חות כעת, גם 2016 עומדת להסתיים ביתרה תקציבית.

ראוי לציין, כי אלו שנים ראשונות של איזון בעירייה אחרי גירעון שהצטבר למעלה מ-15 שנה. ההישג משמעותי בפרט על רקע העובדה שמדובר בעיר בעלת דירוג סוציו-אקונומי הנמוך ביותר, שקרוב ל-80% מתושבי העיר מקבלים הנחה בארנונה.

מה שעומד מאחורי ההישג הזה, לדברי אנשי העירייה, הוא המדיניות המקצועית הנחושה שהוביל ראש העיר מאיר רובינשטיין החל מתחילת הקדנציה הנוכחית, יחד עם צוות מקצועי חדש שמינה, בהם גזבר העירייה רו"ח ישראל שוויבל, לצד רענון חלק נכבד ממנהלי האגפים והמחלקות בעירייה.