אאא

הבמאי צבי פישמן מסביר: הסיפורים של רבי נחמן הם מעבר לזמן ולמקום. אף על פי כן, חשוב להזכיר את התקופה שבה רבי נחמן חי. מאות שנים יהודים בגלות נדדו ממקום למקום. הם גרו בעיירות וגטאות, מנותקים מהאוכלוסייה הגויית שסביבם. בתחילת העידן המודרני לפני כ-300 שנים, צמחו תנועות ההשכלה, תנועות לאומיות, והשאיפות לחירות אישית. הרבה יהודים עזבו את המסורת היהודית ואת החיים בגטאות. הם יצאו משם כדי ליצור זהות חדשה בתוך העולם סביבם, זהות עם עקרונות וערכים חילוניים.

המפגשים עם התרבויות הזרות שמלאות פילוסופיות ודרכי חיים זרות ליהדות, מתוארים בדמות החכם בסיפורו של רבי נחמן. החכם שיוצא מעירו הקטנה כדי ללמוד על התרבויות השונות ועל הפילוסופיות שלהם, בסופו של דבר מגיע לכפירה ולתפישה שאין מלך. לעומתו התם מסמל את היהודי המסורתי שדבק באמונה בה', שמח בחלקו. ללא צורך או רצון לטעום דרכים אחרות או תרבויות שונות.

די ברור שבחירת החכם להפנות את גבו לעבר, לחפש את זהותו ואת הצלחתו בשדות זרים, ולרכוש עקרונות זרים ליהדות, הוא מצב המתרחש היום בחברה, בתוך עם ישראל. זה ברור שרבי נחמן בנה את סיפורו להראות את האסון שגלום בדרך "הנאורה והמשכילה" הזו. החכם אינו אדם שמח. בשם החיפוש אחרי חכמה והשגות שכליות, הוא רודף אחרי שלימות שאין הוא יכול להשיגה, מסיבה שאין שלימות בעולם לא מתוקן. כשהוא רואה את החסרונות בכל דבר ובכל אדם הוא נופל לבדידות ולעצבות. כשהוא רואה את החסרונות בתוך מה שהוא עושה הוא לא יכול להרגיש סיפוק ומנוחה. בסוף הוא דוחה את הכול, אפילו את קיומו של ה'.

התם הוא ההיפוך של החכם. הוא עניו ושמח בחלקו. הוא נהנה מהדברים הפשוטים שיש לו, ונהנה ממעשי ידיו בלי דרישות לשלימות. הוא עובד את ה' בשמחה, בלי מחקר אינטלקטואלי על קיומו של הבורא. מטרתו בחיים זה להיות שמח. בניגוד לחברו מהילדות, התם מוצא את השמחה שלו ואת הערך שלו כאדם בקשר שלו עם ה', ולא במה שאנשים אחרים חושבים עליו, ולא בחכמתו או בהישגיו. באופן אירוני בסיפור, תמימותו בעבודת ה' מביאה אותו לגדולה ולמנהיגות, בניגוד לדרך "הנאורה" של החכם, שמובילה אותו להיות עצור בביצות של הלוגיקה וההיגיון האנושי שלו, שמונעים ממנו לראות ולהאמין בכל דבר שאינו יכול לראות בעיניו או לתפוש בשכלו. בשביל רבי נחמן תמימותו של התם היא הדרך האמיתית. החיפוש האובססיבי של החכם אחר החכמה, הופך אותו לטיפש. רבי נחמן מלמד שמי שבוחר להבין את כל הסתירות והסודות בעולם, דרך מחשבה שכלית ולוגיקה אנושית ישקע בתוך ספקות אינסופיות ושאלות שאין עליהן תשובות, כמו שהחכם שקוע בביצה הרותחת בסוף הסיפור.

וכמו שהסוף טוב, והחכם מגלה את ה', אנחנו יכולים להיות בטוחים שעם ישראל יחזור כולו לה' בלב מלא רצון.

(ניתן להשיג את ה-DVD המלא של הסרט כאן)