אאא

שורה ארוכה ומכובדת של בכירי רבני הציונות הדתית, מזרמים שונים, חתמו היום (חמישי) על עצומה בה הם תוקפים את שר החינוך נפתלי בנט, בעקבות כוונת משרדו לתקצב עמותות המעודדות גיוס בנות דתיות לצבא.

הרבנות הראשית לישראל אסרה זאת - הם טוענים - ועל המדינה לכוון את תלמידות התיכונים והאולפנות לשירות לאומי בלבד. כידוע, בשנים האחרונות גדל משמעותית מספר בוגרות החינוך הממלכתי-דתי המתעלמות מהפסיקה ההיסטורית של הרבנות ומתגייסות לצה"ל. בשל זאת, הלכה ופחתה התנגדות הרבנים והמחנכים לכך.

אף שדעתם של חלק מהרבנים, היא שמדובר במלחמה אבודה וכי יש ללוות את הבנות הדתיות בתקופת השירות ולסייע להן, אף אם הן שוגות - העובדה כי בשנים האחרונות גדל משמעותית מספר בוגרות החינוך הממלכתי-דתי המתעלמות מהפסיקה ההיסטורית של הרבנות ומתגייסות לצה"ל, הביאה כעת את הרבנים לכתוב כך: "לאחרונה נעשים ניסיונות שונים להיכנס לתוך מערכת החינוך הדתית ולהשפיע על בנות להתגייס לצה"ל במקום לשירות הלאומי. אנו קוראים בזאת לשר החינוך נפתלי בנט, ולכל הנוגעים בדבר, לשמור על ערכי החינוך הדתי ועל עקרונות החמ"ד (חינוך ממלכתי-דתי), המבוססים על פסקי הרבנות הראשית לישראל".

"עמדתם של רבני הציונות הדתית בסוגיית גיוס בנות לצה"ל תאמה מאז ומעולם לעמדת הרבנות הראשית לישראל, ולפיה על בנות דתיות להימנע משירות צבאי", ממשיכים הרבנים במכתבם. "עמדה זו הייתה מאז ומתמיד גם עמדתה של מועצת החמ"ד, שקיבלה במשך כל שנות קיומה אוטונומיה מוחלטת באשר להחלטות ערכיות וחינוכיות כאלו, כנדרש על פי חוק החינוך".

בחותמים על המכתב: רב העיר ירושלים אריה שטרן, הרב יעקב אריאל, הרב נחום אליעזר רבינוביץ', הרב אליקים לבנון והרב יהושע שפירא. בפורום חותם אומרים כי בכירים נוספים, שבאופן עקרוני אינם מצטרפים לגילויי דעת ציבוריים, הביעו תמיכה במהלך.