אאא

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים לכבוד יום הילד הבינלאומי: בסוף 2015 חיו בישראל 2.798 מיליון ילדים (בני 17-0), שהם 33% מאוכלוסיית המדינה. מתוכם כ-1.996 (71.3%) מיליון ילדים יהודים, 718 אלף ילדים ערבים (25.7%) ועוד 84 אלף ילדים (3.0%) שסווגו כאחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים).

בשנת 2015, לראשונה שיעור הפריון הכולל של הנשים הערביות והיהודיות היה זהה ועמד על 3.13 ילדים בממוצע לאישה. מה שמלמד על עלייה אצל היהודים וירידה אצל הערבים, נתונים אלו יכולים לקבור את החשש של הבעיה הדמוגרפית בה מנופפים בשמאל כל העת.

בירושלים חלקם היחסי של הילדים באוכלוסייה הוא כ-40%; בחיפה ותל אביב-יפו הילדים מהווים כחמישית(23% ו-21%, בהתאמה) מאוכלוסיית העיר.

מספר הילדים עד גיל 17 למשק בית (במשקי בית שבהם יש ילדים בגילים אלו) היה 2.4 בממוצע ברמה הארצית. מבין הערים הגדולות (המונות יותר מ-100,000 תושבים), מספר הילדים הממוצע הגבוה ביותר היה בבית שמש -3.8, בבני ברק - 3.4 ובירושלים - 3. בעיר בת ים נמצא הממוצע הנמוך ביותר של ילדים עד גיל 17 למשק בית - 1.8.

מרבית הילדים בישראל גרו עם שני ההורים (כ-92% מהילדים). כ-210 אלף ילדים, שהם כ-8% מהילדים, גרו עם הורה אחד בלבד. רוב הילדים שגרו במשפחה חד-הורית גרו עם אמם (92%).

בשנת תשע"ד (2013/14) נפתחו תיקים פליליים ל-10,673 בני נוער בגיל 18-12.

ההכנסה הכספית הממוצעת נטו למשק בית עם ילדים הייתה גבוהה פי 1.3 מההכנסה למשק בית ללא ילדים (17,658 ש"ח לחודש ו-13,624 ש"ח לחודש, בהתאמה) וההוצאה הכספית הממוצעת הייתה גבוהה פי 1.4 (14,677 ש"ח ו-10,422 ש"ח, בהתאמה).

ההוצאה החודשית של משקי בית עם ילדים בעשירון העליון על סעיף החינוך גבוהה פי 3.5 מההוצאה החודשית של משק בית עם ילדים בעשירון התחתון (2,501 ש"ח ו-712 ש"ח, בהתאמה).

לפי דיווחי המשטרה (תיקי תאונות דרכים כולל תאונות שאירעו ביהודה והשומרון) בשנת 2015 נפגעו בתאונות דרכים עם נפגעים 2,788 ילדים בגיל 14-0. מתוכם, נהרגו 29 ילדים, 197 נפצעו קשה ו-2,562 נפצעו קל. זוהי ירידה של כ-4% בהשוואה למספר הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בשנת 2014 (2,891).