אאא

בהיכל ישיבת גרודנא באשדוד, המשויכת ל"פלג הירושלמי", בראשות הגאון רבי משה שמידע, נערכה אמש (שלישי) עצרת זיכרון למרן הגאון רב אליעזר מנחם שך זצ"ל, בהשתתפות הגאון רבי אשר דויטש, מראשי ישיבת פוניבז' של "המחבלים".

במהלך דבריו, התייחס הרב דויטש לפילוג בגרודנא, בהקמת ישיבת "מאירת שמועה", בראשות הגאון רבי נחום רוזנבלט, וכן על מי הממשיך את הנהגתו של הרב שך, כאשר כצפוי - בשל השתייכותם לפלג הירושלמי - אמר כי הגאון רבי שמואל אוירבך, הוא הממשיך.

תלמידי גרודנא בעת ההספד
תלמידי גרודנא בעת ההספד

"נדבר לציבור דברים שנוגעים למעשה, אני מדבר לפי בקשתו של הראש ישיבה ר' שמואל, אמנם הוא לא אמר לי מה לדבר, אבל אני אדבר לפי בקשתו", פתח הרב דויטש. "התכנסנו ביום הזיכרון למרן הרב שך זצ"ל, כתוב שלא מספידים אחרי י"ב חודש, אבל כתוב שלזכרם מותר, לא ברור מה ההגדרה בדיוק, אבל על כל פנים כשמדברים על אדם גדול אז וודאי שאחת המטרות יהיו קודם כל שנזכור אותו, שדמותו תעמוד לפנינו, לעיננו, שזה ינחה אותנו שלא נסור מן הדרך שהוא חינך אותנו, אבל גם להזכיר לעצמינו להמשיך בדרך, ולזכור את הדרך...".

הרב דויטש המשיך ואמר כי "זה ברור כפי שאמר הגאון רבי צבי פרידמן קודם, כי כל הציבור שלנו הוא ציבור שרוצה ללכת במסורת כמו שקיבלנו מרבותינו, וזה הכל מכח מה שהנחיל לנו מרן הרב שך, הוא הורה לנו את הדרך הן במחשבה, הן בדיבור, הן במעשה, את הדרך שבה נלך, וממילא ככל שהציבור הזה מתחזק והולך בדרכיו זה הזכות הכי גדולה לעילוי נשמתו.

דבריו של הגאון רבי אשר דויטש

"ובפרט הציבור כאן שידוע כי הראש ישיבה כאן הגאון רבי צבי זצ"ל שהיה כל כולו דבוק ללכת בדרכו של הרב שך, כל צעד ושעל הוא הנחיל את זה פה, וודאי שהציבור הזה צריך להתחזק בזה להמשיך באותה הדרך".

בדבריו, הודיע הרב דויטש כי "מי שממשיך את דרכו של הרב שך בדורינו - זה הראש ישיבה רבי שמואל, הוא זה שמנהיג את הציבור, והוא מלבד גדלותו כתלמיד חכם אמיתי שיראתו קודמת לחכמתו, הוא שימש גדולי עולם מהדור הקודם, את מרן הרב שך, את מרן הטשיבינע'ר רב ומרן הבריסקע'ר רב, הוא שימש את כולם ולמד מדרכיהם, והדברים שהוא אומר זה הדברים שהוא קיבל ואותם הוא ממשיך, ולכן הוא המנהיג של הציבור שלנו, וזה עוד מבלי להתייחס לכל הפעולות שנעשים היום הן בקשר לצבא, הן בקשר לחינוך, והן בעצם האיחוד של הציבור שלנו סביב הדרך הזאת, שהכל בא מכוחו".

הרב פרידמן עם הרב שמידע
הרב פרידמן עם הרב שמידע

הרב דויטש המשיך והתייחס לפילוג הפנימי בתוך גרודנא, שמהווה פיצול בכול הפלג הירושלמי ואמר כי "פה במקום הזה באשדוד רבי שמואל הוא בבחינת המרא דאתרא, - מרא דאתרא, ידוע, שהראש ישיבה הגאון רבי צבי זצ"ל, התבטל אליו ובכל דבר לא זזה ידו מתוך ידו, מלבד הסיוע שהוא הגיש לגאון רבי צבי בשעות הקשות של הישיבה, לכן וודאי שהציבור הזה צריך להתאחד ללכת בדרכו לשמוע להוראותיו מבלי לסור ימין ושמאל, הגאון רבי צבי זצ"ל הנחיל את זה ש'ציות זה ציות...' בלי לחשוב, מותר בהחלט לנסות להבין, אבל למעשה לציית בכל פרט ופרט.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"אל תטו אזניכם לאלה שלוחשים שם ש'אמנם נכון, אבל...' כי 'אולי בעניין הזה ובמקרה הזה זה אחרת, ולא חייבים לשמוע', זו היתה הדרך בכל הדורות מרעק"א ועד היום, מי שלא רצה לשמוע יגיד 'וודאי וודאי וודאי וודאי, אבל פה יש אפשרות לטהר את השרץ בק"נ טעמים', וזה גם מה שהראש ישיבה רבי צבי הנחיל לשמוע.

דבריו של הגאון רבי צבי פרידמן

"חזקו ואמצו, ב"ה יש לכם את הראש ישיבה הגדול עם הרמי"ם ת"ח, וזה היה ג"כ רצונו של הראש ישיבה ר' צבי וכך כתב את זה בצוואה, וכפי שר' שמואל אמר לי גם שזה מה שהיה מגמתו וחפצו של הראש ישיבה זצ"ל - שהרב שמידע ינהיג אחריו. אל תטו אזניים לאלו שלוחשים לכם כי 'יש רק מקום אחד ששם אפשר לרכוש את הלומדע'ס האמיתית, וכי יש רק מקום אחד שמשם יגדלו גדולי תורה, כביכול אין מקום אחר לא באשדוד ואולי לא בכל העולם'... אל תטו אזניכם... כל השומע ישחק".

לסיום אמר הרב דויטש כי "אני רוצה להגיד רק עוד דבר אחד, אינני יודע אם זה במקום, ואינני יודע אם הדברים שאני אומר נעשו במציאות או לא נעשו במציאות, לא קיבלו על זה עדות בבי"ד ועד שלא קיבלו בבי"ד א"א לדעת בוודאות, אבל אני רוצה להזכיר את זה; להשפיע על בחור לצאת מהישיבה וללכת למקום אחר, זה מעשה אשר שלא יעשה, וכאשר ההוצאה הזאת של הבחור יכולה לגרום נזק גדול בעולם לישיבה אז זה עוול כפול, ואם מי שעושה זאת הוא בחור מתוך הישיבה הרי שזה עוול משולש ודי בכך.

"הקב"ה באמת יעזור שתתחזקו ותאמצו, ואל תתפעלו. גם על זה אמרו לי שהראש ישיבה הרב קרלנשטיין היה מדבר, כי מי שיודע שהוא הולך בדרך האמת לא מתפעל. הקב"ה באמת יחזק את הראש ישיבה והר"מים שיוכלו הלאה להנחיל לבחורים את דרך התורה והיראה ואת כל מה שהם קיבלו בהשקפה ושאר דברים מהראש ישיבה זצ"ל".