אאא

על שולחנו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי עלתה השבוע שאלתה מרתקת, ובצידה הכרעה מעניינת של הרב.

השאלה המתפרסמת בגליון 'דברי שיח' הגיעה על ידי גבאי אחת מקופות הצדקה המפורסמות. "אל הקופה הגיעה בקשה מאחד שכותב שהוא נצרך לעזרה כספית, ויש לו כמה בעיות רפואיות והוצאות שונות, ועל כן הוא חייב עזרה גדולה בכל חודש שהקופה תעזור לו", סיפר הגבאי. "היהודי אף ציין כי אפשר לברר אצל מספר אנשים, ושיכנע כי אכן הוא נצרך. בישיבת הנהלת רבני הקופה, בדקו את הבקשה ומכיון שהיה נראה כי הוא אכן נצרך אישרו לו סכום גדול למשך מספר ארוך של חודשים, כשכל חודש אותו איש מקבל תמיכה הגונה מאוד בהתאם למצבו".

"עבר זמן", המשיך הגבאי, "והתברר כי לא דובים ולא יער. אותו יהודי לא נזקק כלל, וכי הוא רמאי ונוכל! אין לו שום צרה ושום הוצאה כספית, ובמרמה הוציא כספים מקופת צדקה, שמיועדת לעניים. בהנהלה, פנו אל אותו רמאי, וביקשו ממנו שיחזיר את הכסף שקיבל כי זה לא מגיע לאנשים כמותו. אותו אחד סירב להחזיר בטענות שונות ומשונות. כמובן, שלא היתה אפשרות מעשית להוציא ממנו את הכסף".

הגבאי המשיך וסיפר כי "חלף זמן, והתקיים באותו איש, המשנה שבסוף מסכת פיאה 'כל מי שאינו צריך ליטול (צדקה) ונוטל, אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות' ואכן באותו יהודי פגעה מדת הדין והוא נותר ערום וחסר כל, בלי כסף כלל, ולא עוד אלא שנהיה לו כמה הוצאות שונות של רפואה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"כעת הוא שלח מכתב לאותה קופה, עם בקשה ל...תמיכה כספית, היות ואין לו לכלכל את עצמו. בישיבת רבני הקופה דנו בכך, וצידדו לכאן ולכאן, מהם אמרו כי היות וכעת הוא מחוסר כל, עלינו לדון אותו לפי מצבו כעת ולסייע בידו, מאידך, אחרים סברו כי אין לנו לסייע לרמאים, והיות ולקח כסף שלא כדין, ויכול היה להחזיר ולא רצה, אל לנו שוב להתעסק איתו".

רבני הקופה התקשו להגיע להכרעה ובעקבות כך הפנו את השאלה למרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שיכריע עבורם.

מרן הגר"ח קנייבסקי הרהר ופסק: "הקופה לא צריכה לתמוך באיש שכזה, לא צריכים להתעסק עם רמאי ונוכל. והקב"ה כבר יסובב את העזרה מכיוונים אחרים".