אאא

כתב אישום הוגש היום (רביעי), נגד יוסף דוד אבולעפיה, בחשד כי במספר רב של הזדמנויות, בין השנים 2005-2014, ביצע עסקאות למכירת חלקות קבר כשהוא מציג את עצמו בפני אנשים שהתעניינו ברכישת חלקת קבר כבעל הזכויות בחלקות הקבר.

במסגרת מצג השווא, ולשם קידומו, הוציא הנאשם תעודות הנחזות להיות תעודות מאת "חברה קדישא" והחברה שבבעלותו, מהם משתמע כי חלקות קבר שבבעלותו, כביכול, נשמרות למקבלי התעודה עד למועד פטירתם. על יסוד עסקאות אלו בחלק מן המקרים נקברו אנשים בחלקות אותן מכר הנאשם שלא כדין שלא בידיעת בעלי הקרקע או הגורמים המוסמכים על פי דין.

במסגרת ההונאה מכר הנאשם לכל הפחות 156 קברים, בסכום כולל של 5,596,902 ₪ אותו קיבל במרמה שלא כדין. הנאשם אף ניהל ברישומיו מלאי של כ-250 חלקות קבר, אשר תעדו את העסקאות הנ"ל וכן חלקות אחרות שטרם נמכרו על ידו.

במעשיו האמורים לעיל, זייף הנאשם מסמכים, עשה שימוש במסמכים מזויפים, קיבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות עת הציג מצג שווא לרוכשי חלקות הקבר לפיו הוא בעל זכויות בחלקות הקבר ביודעו כי אין הדבר כן וגבה מהם מיליוני שקלים במרמה.

בנוסף, מלבד הרמאות כלפי הלקוחות עבר הנאשם גם על חוקי המס כאשר קיבל את הכספים מבלי להודיע לפקיד השומה, בלא לנהל רישומים כדין אודות קבלת הכספים, בלא להוציא חשבוניות אודות קבלתם, בלא לדווח על קבלתם לרשות המסים, ובלא לשלם את המסים אשר היה עליו לשלם על פי דין. בחלק מן הרכוש האסור ביצע הנאשם פעולות אשר נועדו להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מקומו, את תנועותיו ואת עשיית הפעולות ובכך ביצע מספר רב של עבירות על חוק איסור הלבנת הון.