אאא

חלק לא מבוטל מהאוכלוסייה החרדית בישראל לא ממהרים ללוות כסף מהבנקים. כך עולה מסקר חדש המתפרסם לקראת ועידת "כלכלה ועסקים" של עיתון "המודיע". 

פחות מרבע ממשתתפי הסקר אמרו כי אם יזדקקו ילוו כסף מבנק. לשאלה ממי יעדיפו לקבל הלוואה, ענו 34% מנשאלים כי יבקשו הלוואה ממשפחה או חברים. 25% יעדיפו לפנות לגמ"ח ורק 24% יעדיפו ללוות כסף מבנק. 

למרות זאת, 38% מהנשאלים סבורים כי מערכת הבנקאות הוגנת כלפי הציבור החרדי ורק 15% סבורים שכחרדים קשה להם יותר לקבל מימון בנקאי. כמו כן, 29% מהנשאלים סבורים כי הבנקים מעריכים את הציבור החרדי. 

ההיגיון שעומד מאחורי הנתונים פשוט למדיי כאשר ניתן להשיג הלוואה ללא ריבית אין שום סיבה בעולם לגשת לבנק ולקבל הלוואה בתוספת ריבית.

הסקר נערך על ידי מכון המחקר החרדי "סקר כהלכה", בקרב 425 משיבים מהחברה החרדית בישראל ביותר מ-40 נקודות יישוב ועל פי חלוקה לזרמים. טעות הדגימה היא 4.5%. 

הסקר גם בדק מה היקף החוסכים במגזר החרדי. 24% מהנשאלים השיבו כי הם לא חוסכים כלל. 37% חוסכים עד 1,000 ₪ בחודש. 11% חוסכים מדי חודש בין 1,001 ל-2,000 ₪. רק 5% חוסכים עד 4,000 ₪ ו-2% מעל לסכום זה. 21% סירבו להשיב לשאלה. ניכר כי חרדים מהזרם הליטאי חוסכים יותר מחרדים מזרמים אחרים. החרדים הירושלמים חוסכים פחות. 61% מהנשאלים ענו כי חוסכים לפנסיה. מהסדר עולה כי נשים חרדיות חוסכות לקופת פנסיה יותר מגברים.

הסקר גם בדק את שביעות הרצון הכלכלית של הנשאלים. 40% מהם העידו כי הם מרוצים מאוד ממצבם הכלכלי. 32% אמרו שהם מרוצים במידה בינונית ו-28% מרוצים במידה מועטה או לא מרוצים. עוד עולה מהסקר כי חרדים ליטאים מרוצים יותר ממצבם הכלכלי (49%) לעומת חסידים (34%) וספרדים (37%).

כמו כן, ניכר מהסקר כי הציבור החרדי אופטימי ברובו ומעריך כי מצבו הכלכלי ישתפר בעוד ארבע עד חמש שנים. 65% מהנשאלים העריכו כי מצבם הכלכלי ישתפר. 27% העריכו כי המצב יישאר כפי שהוא כעת ורק 8% מאמינים שהמצב יורע. חרדים המשתייכים לזרמים החסידיים אופטימיים יותר לעומת ליטאים וספרדים. נשים מכל הזרמים פסימיות יותר.