אאא

בגלל יוקר המחיה, העניים מגדילים את המינוס באלפי שקלים בכל חודש. כך על פי סקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לפי הסקר, העניים נהייים עניים יותר ואילו העשירים צוברים ממון. ההכנסה הכספית החודשית למשק בית בעשירון העליון היא כ-35 אלף שקלים, בעוד ההוצאה היא כ-19 אלף שקלים. ואילו בעשירון התחתון, ההכנסה היא כ-4,000 שקלים בחודש, בעוד ההוצאות עולות על 7,000 שקלים.

בצורה מדויקת יותר, ההכנסה נטו (כלל ההכנסות משכר, קצבאות, מס הכנסה שלילי, פנסיה וכו' ואחרי תשלום מסים) של העשירון התחתון – עשירית מהמשפחות בישראל שמוגדרות העניות ביותר – עמדה בשנה שעברה על 4,275 שקל בחודש. זאת בעוד של העשירון העליון עמדה על 35,244 או במילים אחרות פי 8.2.

הפערים אדירים כאשר רואים את הפלח של העשירון העליון בעוגת ההכנסות כולה כאשר הוא לוקח 23.3% מהעוגה, בעוד העשירון התחתון לוקח רק 2.5%.

הפערים בין עניים לעשירים בישראל  יוצאי דופן בגודלם, ושומרים את ישראל במיקום המפוקפק של מובילת מדינות המערב בפערים ואי שיוויון, אם כי על פי הנתונים הפערים מעט הצטמצמו בשנה האחרונה.