אאא

ירידה במוטיבציה לשירות קרבי בקרב גברים: מנתונים שמפרסם היום (רביעי) צה"ל עולה כי בעוד אחוז הגיוס בקרב נשים נותר ללא שינוי, אחוז הגברים המתגייסים לצה"ל דווקא ירד. הנתון המעניין הוא שמניין הצעירים שאינם מתגייסים לצה"ל מהסיבה של תורתו אומנותו דומה למניין הגברים שאינם חרדים לכאורה, ונמנעים משירות צבאי מסיבות שונות.

על פי הנתונים, בשנת 2004 יותר משבעים ושבעה אחוזים מבני הנוער בישראל התגייס לצה"ל, מניין מתגייסים שהלך וירד, עד שבשנת 2016 עמד מניין המתגייסים על שבעים ושניים אחוזים, שכאמור רק מחצית מאותם הצעירים שלא התגייסו הם בני ישיבות.

הדאגה בצה"ל מהירידה בגיוס

הנתון הכי מדאיג אולי מבחינת קברניטי הצבא הוא שאחוז הצעירים המעוניינים להתגייס לשירות קרבי פוחת והולך והשירות המועדף בקרב המתגייסים הוא שירות ביחידות מחשב מודיעין וסייבר.

בכדי לעבות את המערך הלוחם בשטח החליטו בצה"ל לגייס יותר נשים ליחידות הלוחמות ובחיל השריון כבר מקימים גדוד שלישי בו משרתות נשים, ומשנת אלפיים וחמש עד לשנת אלפיים וארבע עשרה מספרן של הנשים הלוחמות הכפיל את עצמו בארבעה.

בנוסף בצה"ל שוקלים להוריד את פרופיל הלחימה לשישים וארבעה, ובכך יותר מועמדים לגיוס יוכלו לשרת כלוחמים - דבר שעד כה נמנע מהם.