אאא

בימים אלו שוהה מרן האדמור מויז׳ניץ בארה"ב לרגל חנוכת בית המדרש של החסידות בשכונת וילאמסבורג בניו יורק וכן לגיוס כספים להקמת בית המדרש הגדול החדש של החסידות בבני ברק בית ויז'ניץ. ביום חמישי, הגיע האדמור מויז'ניץ לביקור מיוחד אצל דודו האדמור מויז'ניץ ממונסי, והשניים שוחחו באריכות.

תחילה הגיש הרבי מויז'ניץ לדודו ממונסי את הסידור העתיק "בית יעקב", שנמצא בחלוקת ירושה בין החצרות כאשר שנה
אחת משתמש בו הרבי בחצר ויז'ניץ בבני ברק ולסירוגין בשנה שאחרי הרבי בחצר ויז'ניץ שבמונסי, שכעת ישתמשו בו בחנוכה בחצר הקודש.

הרבי מויז׳ניץ: איך חש הדוד הרבי ממונסי?

הרבי מויז׳ניץ ממונסי: כמו יהודי מבוגר ברוך השם.

הרבי מויז׳ניץ: השם יעזור שיהיה בבחינת עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו.

הרבי מויז׳ניץ ממונסי:אתה צעיר ממני...

הרבי מויז׳ניץ: כן ב-23 שנה.

לאחר מכן מסר הרבי לדודו הישיש דרישת שלום מצאצאיו המתגוררים בארץ הקודש.

הרבי מויז׳ניץ: "אני פה למטרה, לקחתי על עצמי עול קשה וכבד. לבנות בית המדרש בשיכון. כבר אין יותר מקום.
בליל שישי פרשת וירא לפני 69 שנים בדיוק נולד אצל הסבא מרן בעל האמרי חיים מויז׳ניץ זצל הרעיון להקמת שיכון ויז'ניץ". הרבי סיפר באריכות כי סבו שבת אז בבני ברק ובדרך גילה כי שכח להביא עימו את ספר הזוהר.

"בליל שישי הסבא פגש יהודי מקומי ר׳ שכנא רותם והוא נתן לרבי זצ"ל את הזוהר וגם הציע את השטח שעליו ייבנה השיכון. פעם אמר בחיוך ר' מנחם אליעזר מוזס (חבר הכנסת מאגודת ישראל) לרבי זצ"ל כי בזכות ר' שכנא נבנה השיכון והוא הגיב: בזכות הזוהר הקדוש".

הרבי מויז׳ניץ סיפר כי הסבא עבד קשה בכדי לגייס כסף להקמת השיכון ופעם במגבית שנערכה בארה"ב אף אחד לא תרם חוץ מאשה שצעקה מהעזרת נשים שתורמת 2 דולר. והוסיף: "הסבא בעל האמרי חיים גייס אז בכל הביקור פחות ממה שמגייסים היום אצל נדיב אחד".

הרבי מויז׳ניץ ממונסי איחל לאחיינו שיזכה להצלחה גדולה במלאכה הקשה. 

לסיום, סיפר הרבי מויז'ניץ כי "למד את המידה שצריך לקפוץ לעסק של בניית בית המדרש משלושה שעשו זאת לפניו.
סביו מרן בעל האמרי חיים, אביו מרן בעל הישועות משה ושיבדל לחיים דודו הרבי מויז׳ניץ ממונסי".