אאא

בערב שבת התקיימה בירושלים הלוויתו של הרב יצחק אלתר ריבלין ז"ל, אביו של הפרשן הפוליטי החרדי הוותיק יעקב ריבלין. המשפחה יושבת 'שבעה' בביתו ברחוב אליעזר ברגמן 10, שכונת בית וגן. 

מאות השתתפו במסע הלוויה, ובנו יעקב ספד לו בבכי מר: "אבא. אבא. כשישאלו אותך האם קבעת עיתים לתורה. תגיד להם כן. כשישאלו אותך מי מעיד עליך תזמין לעדות את ארבעת הש"סים שלמדת במסגרת הדף היומי במשך עשרות שנים בלי להחסיר יום אחד שלא באונס גמור. תזמין את מגידי השיעורים שלך שרובם כבר בעלמא דקשוט שיעידו שבחורף ובקיץ, בגשם ובשרב. היית הראשון שמגיע לשיעור. הם יעידו עבורך שאף פעם לא הפסקת להגיע לשיעור אלא אם השיעור התבטל, ככה במשך שישים ושש שנה ויותר.

"כשישאלו אותך על משא ומתן באמונה תגיד להם שהיית במשך עשרות שנים מנהל המחלקה לתרבות תורנית במשרד החינוך. כל חתימה שלך היתה שווה מיליונים. מאות מוסדות וארגוני תורה קיבלו תמיכה בחתימה שלך ובידיים שלך לא דבק מאומה. אני יודע שהרבה הציעו לך ואתה זרקת אותם מהחדר. לכן חיית כל ימיך בפשטות אבל היית שמח. כי נקיות כפיים גורמת לשמחת הנפש".

יעקב ריבלין סופד לאביו 

ריבלין המשיך וספד לאביו: "כתוב בספרים שבדינו של אדם שואלים אותו גם האם המלכת את חבריך בנחת רוח. תגיד לדיינים של מעלה שמעולם לא גרמת צער לאיש. תספר להם שגרת בדירה עם שכנים שבנו וחסמו לך את האור והאוויר. מעולם לא אמרת להם מילה אחת של כעס. כשלא יכולת יותר פשוט קמת ועברת בשכירות לדירה אחרת. אני , אבא . אדם שמעורה בין הבריות. אני מכיר אלפי אנשים. מעולם לא פגשתי אדם שאמר לי שר' יצחק ריבלין גרם לו טיפה אחת של צער".

את הספדו סיים הבן: "תלמוד תורה וגמילות חסדים הן מהדברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. את מה שצפוי לך בעולם הבא רק הקדוש ברוך הוא יודע. את מה שזכית בעולם הזה כולנו רואים. לא זכית לחומריות שאף פעם לא עניינה אותך. זכית לאשת חיל שאין כדוגמתה. זכית לחמשה בנים ובנות. עשרות נכדים ועשרות נינים כולם הולכים בדרכי התורה ויראת שמיים. זכית שמיטתך תהיה שלמה וכל בניך לימודי השם".