אאא

מזמור לדוד: 

(באדיבות אברהם יעקב טיילור) 

קול צהלה - ישיש עליך: 

(באדיבות אברהם יעקב טיילור) 

שהשלום שלו: 

(באדיבות אברהם יעקב טיילור) 

ריקוד לשבועות וניגון שמחה לארצך: 

(באדיבות אברהם יעקב טיילור) 

והביאנו - בנה ביתך: 

(באדיבות אברהם יעקב טיילור) 

ואלס ארשת שפתינו: 

(באדיבות אברהם יעקב טיילור) 

ותחזינה עינינו: 

(באדיבות אברהם יעקב טיילור) 

קול צהלה: 

(באדיבות אברהם יעקב טיילור) 

כי ניחם: 

(באדיבות אברהם יעקב טיילור)

נרננה בישועתך:

(באדיבות אברהם יעקב טיילור)

הטוב כי לא כלו רחמיך: