אאא

הרב משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, מספר כי דבר נורא העיר מרן בימים אלו, כשעלה על שולחנו הטהור דברי רופאים בעניין מסוים. הגראי"ל התבטא בכאב ואמר, "ראו כל מילה שהרופא אומר מאמינים ומקיימים בדקדוק רב, על אף שהרופא לא תמיד יודע בדיוק... ודבר אלוקינו שכולו אמת מדוקדק, ושמענו באוזנינו בהר סיני לא תגנוב לא תרצח וכו', האם גם בזה אנחנו מדייקים ונזהרים כל כך...".

בנוגע לידיעת הש"ס, סיפר מרן לאחרונה בהתפעלות על הגאון רבי שמחה זליג ריגר זצ"ל שכל מקום ששאלוהו היה יודע לענות, בכל הש"ס!

כמו כן אמר שפעם המלמד היה צועק על מי שלא יודע ש"ס או לכל הפחות נשים נזיקין, "ביסט אגוי...  אתה גוי. ואם כן מי שיכווין בברכת שלא עשני גוי, על זה, האם יצא ידי חובתו?".

לאחר הבחירות לנשיאות ארה"ב בשבועות האחרונים, עלה אצל מרן ראש הישיבה מה שמספרים על אחד מגדולי בעלי המוסר, שהיה מחכה לשמוע בבוקר מי נבחר לנשיאות, כדי לכוון ב"שלא עשני גוי", אפילו על הגוי הנבחר. והעיר מרן ראש הישיבה שאינו מבין מאי נפקא מינה בכוונת הברכה מי נבחר, "הרי שניהם גויים...".

לסיום מספר הרב שניידר כי בשבת קודש ניגש אחד מניני רבינו [יוסף שטיינמן ני"ו], ובירכו ראש הישיבה שיהיה בריא וחזק, והשיב הילד "וכן למר". נהנה מרן הגראי"ל ואמר - "זוהי ברכה של תינוק שלא טעם טעם חטא".