אאא

במהלך עשרים וחמש השנים האחרונות, מאז שנת 1991, שיעורן של הנשים המכהנות כמנהלות בתי ספר, נמצא במגמת עלייה ניכרת בחינוך העל-יסודי בכל מערכות החינוך - כולל החרדית - וכן בחינוך היסודי הדתי והערבי.

הנתון המעניין ביותר העולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסמים היום (שני), הוא שבשנה החולפת, שיעור הנשים בחינוך החרדי הגיע ל-51 אחוז בחינוך היסודי ול-58 אחוז בחינוך העל יסודי - לעומת החינוך הממלכתי בו הן הגיעו לכ-89 ולכ-65 אחוז בהתאמה; בחינוך הממלכתי דתי הוא הגיע ל-57 ול-31, ובחינוך הערבי ל-38 אחוז בחינוך היסודי ול-23 אחוז בחינוך העל יסודי.

ואם רציתם לדעת כמה מרוויחים מנהלי בתי הספר לחודש עבודה, הרי שגובה השכר החודשי הממוצע בקרב מנהלי בתי ספר בחינוך החרדי היסודי גדל בהדרגה בעשור האחרון -בין 2003 ל-2014 - מכ-11 אלף לכ-17,419 ש"ח בממוצע.

בקרב מנהלי בתי ספר בחינוך העל-יסודי גדל השכר החודשי הממוצע מכשמונת אלפים לכ-16,226 ש"ח. 

דווקא במגזר הערבי מפתיעים עם שכר נוכחי גבוה למדי העומד על 23,014 ש"ח בחינוך היסודי. בחינוך העל יסודי, זה הממלכתי קוטף את המקום הראשון עם 26,699 ש"ח לחודש.