אאא

בעקבות הפרסום ב"כיכר השבת": בעקבות עבודת המטה שנערכה במסגרת תוכנית החומש של המועצה להשכלה גבוהה, צפויה בקרוב להשתנות הגדרת 'מיהו חרדי' במל"ג - כך שגם בוגרות סמינרי צאנז ובוגרי מוסדות חב"ד, כמו גם בעלי תשובה - יוגדרו כחרדים ויוכלו להתקבל למוסדות האקדמאים החרדים.

כפי שסוקר בהרחבה ב"כיכר השבת", בוגרי מוסדות חב"ד ובוגרות מוסדות צאנז (שמתוקצבים על ידי המדינה כמוסדות חינוך רשמיים), לא הוכרו כחרדים על פי הגדרת המל"ג. כתוצאה מכך, סורבו בוגרי ובוגרות המוסדות החרדים להתקבל למוסדות אקדמאיים חרדים בהם מתירה המל"ג קבלת תלמידים חרדים בלבד על מנת שלא לאפשר הרחבת לימודים אקדמאיים בהפרדה מגדרית.

מי שעוד סבל מההגדרות השרירותיות של המל"ג, שבחן את מוסדות החינוך לפי מודל התקצוב וההכרה של משרד החינוך לקביעה מיהו חרדי, הם חוזרים בתשובה ובוגרי מוסדות החינוך החרדים-לאומיים המעוניינים ללמוד בהפרדה. 

בעקבות הפרסום 'כיכר השבת', פנו בשבועות האחרונים מספר בכירים באקדמיה החרדית למל"ג וביקשו כי הגדרת מיהו חרדי תשונה ותכלול גם את בוגרי מוסדות חב"ד ומוסדות החינוך לבנות של חסידות צאנז. כאמור, בהגדרות החדשות שצפויות הלתפרסם בקרוב, יכללו מוסדות חינוך אלו כחרדים. במקביל, המל"ג תקבע מכסה לבעלי תשובה וחרדים לאומיים שיוכלו גם הם להצטרף למוסדות האקדמיה בהפרדה בין גברים לנשים.

בשיחה שהגיעה לידי "כיכר השבת" ופורסמה לפני מספר חודשים, נשמעת האחראית מטעם מכללת מבחר אומרת לצעירה שהתעניינה מדוע לא התקבלה ללימודים במכללה: "אני צריכה להסביר לך, זה לא ברור? הסיבה היא שאת למדת בתיכון שאינו תחת פיקוח חרדי ולנו אסור לקבל מהמוסדות הללו בעקבות נהלי המועצה להשכלה גבוהה".

בשיחות אחרות נאמר לחסידת חב"ד כי היא פשוט לא חרדית ולא תוכל ללמוד במוסד. הסיבה כאמור היא החלטת המל"ג לפיה חסידי חב"ד אינם חרדים. הצעירה קיבלה תשובה דומה ("את לא חרדית". ח.א.) גם ממכללת לניאדו לסיעוד שבנתניה. כעת, אנו שמחים לבשר שהתקנה תשונה.