אאא

אל מעונם של גדולי התורה בבני ברק, מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן ומרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, עלו אמש (שני) מנין ממובחרי 'מבצר התורה' - כוללי האברכים של חסידי צאנז בירושלים, טבריה ובית שמש, לעמוד בכור המבחן על כל הש"ס, לקראת מעמד השותפות הגדול 'ברית השבטים' שייערך בעוד כחודש בראשותו של כ"ק האדמו"ר מצאנז.

עמלי התורה שסיימו את הש"ס כולו עלו יחד עם ראש הכולל הגר"פ פלדמן, להבחן ולהתברך בבתיהם של מרנן גדולי הדור אשר הביעו התפעלותם מהיקף הידיעה והשליטה העצומה של אברכי הכוללים בש"ס כולו.

בעת הבחינה בחדרו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, הוא ביקש לברר עם עמלי התורה אצל מי הם נבחנו, כשהם משיבים כי הם נבחנו אצל רבי שמואל אליעזר שטרן רב מערב ב"ב, רבי נפתלי נוסבוים ר"י חיי משה, ורבי שלום אייזנברגר דומו"צ קרית צאנז ירושלים.

מרן הגראי"ל הביע את קורת רוחו המרובה והרעיף מברכותיו על האברכים ומנהל מבצר התורה הרב אהרן הופמן.

האברכים שאלו את מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, האם הם חייבים לעשות 'סיום' על כל מסכתא, זאת בשל העובדה שב'כולל ש"ס' - שם לומדים ונבחנים מדי חודש 70 דפי גפ"ת מסיימים לעיתים תכופות מאד מסכתות ולעיתים אף פעמיים בחודש.

מרן הגר"ח השיב להם שבוודאי יש לערוך סיום על כל מסכתא בנפרד ויש לטעום "משהו יין" על כל סיום.