אאא

במסגרת דו"ח מבקר המדינה העוסק בהתנהלות במועצות המקומיות ומתפרסם היום (שלישי), מפרט המבקר מקרה בו התערב חבר מועצת העיר ירושלים ישראל קלרמן בסוגיית היתר בנייה ואף השתתף בדיונים של צוות מקצועי. "אין זה ראוי" כתב המבקר בדו"ח, והורה להגביל את ההשתתפות של חברי מועצה.

"הביקורת העלתה מקרה שבו חבר מועצה, מר ישראל קלרמן, שמכהן כסגן ראש העיר וכחבר הוועדה המקומית, השתתף בדיון של הצוות המקצועי במחלקת הרישוי והיועמ"ש בעניינו של היתר בנייה מסוים", נכתב בדו"ח.

"מר ישראל קלרמן השיב למשרד מבקר המדינה במאי 2016, כי במסגרת תפקידו כסגן ראש העיר לשכתו פתוחה לפניות הציבור. במסגרת זו פנה אליו אזרח אשר קיבל חוות דעת שלילית ממחלקת הרישוי בנוגע לבקשה להיתר בנייה לתוספת כלשהי".

המבקר מפרט כי בנוסף, קלרמן טען כי "כשליח ציבור הוא מצא לנכון לבוא לפגישה שזומנה במחלקת הרישוי וביקש כי גם היועמ"ש של הוועדה המקומית ישתתף בה".

"לדבריו, סבר היועמ"ש שניתן לאשר את הבקשה לאור החלטות שהתקבלו בעבר על ידי בית המשפט וועדת הערר, וההחלטה בעניין התקבלה בלי שהופעל לחץ על אנשי המקצוע".

משרד מבקר המדינה מעיר כי "אין זה ראוי שנבחר ציבור, חבר הוועדה המקומית במקרה זה, ישתתף בדיוני הצוות המקצועי הנסבים על המלצה לאשר היתר בנייה קונקרטי".

המבקר אף מוסיף וכותב כי "על הצוות המקצועי לגבש את המלצותיו בעניינים הפרטניים העומדים על סדר היום של הוועדה המקומית באופן בלתי תלוי וחף מהתערבויות של חברי מועצה וחברי הוועדה עצמה, ולהציגן בפני כלל חברי הוועדה המקומית".

"מעורבות כזו בעניין פרטני, בייחוד מצדו של גורם פוליטי בכיר בעירייה, עלולה להתפרש כהפעלת לחץ על הצוות המקצועי ולהטות את שיקול דעתו", מבהיר המבקר.

גורם חרדי בעיריית ירושלים הביע חשש בשיחה שקיים מוקדם יותר עם "כיכר השבת" כי בעקבות התנהלותו של קלרמן, תוגבל פעילות חברי המועצה בנושאי תכנון ובניה.