אאא

שר הדתות דוד אזולאי מצטרף לרשימה הארוכה של הפוליטיקאים שגינו את החלטת בג"צ להקפיא את מינוייו של הרב אייל קרים לתפקיד הרב הראשי לצה"ל, ובמכתב ששלח לרב הראשי הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף הוא תוקף את ה"הליך המביש". 

"כמי שמשמש בתפקיד השר לשירותי דת, באתי לחזק את ידיו של כת"ר ואת עמידתו כנגד ההליך המביש של העמדת רב בישראל על דוכן הנאשמים כדי להתנצל על דבריו הלקוחים מתורת ישראל. כל זאת מתוך ניסיון למנוע את סתימת פיותיהם של רבני ישראל".

"לא יעלה על הדעת, כי במדינת ישראל, המדינה היהודית היחידה, יידרשו רבנים להסביר ולהתנצל דברים כאשר הם מסבירים את תורת ישראל".

"אני שותף לעמדה ולבקשה מבית המשפט העליון לדחות על הסף את העתירה ולקבוע, כי אין כל מקום להתערבות שיפוטית בעניין, קל וחומר שלא לבקש הסברים מרב זה או אחר על פעילותו וחובתו להעביר את תורת ישראל לתלמידיו כפי שהיא".

"אם יש חופש ביטוי במדינת ישראל זהו הביטוי לו, אם יש חופש דת במדינת ישראל, אלו הם המקרים שבהם על בית המשפט להוכיח כי לא ייתן את ידו להפרה של זכויות יסוד אלה".

"כת"ר לא זקוק לתמיכתי, אך כאמור כמי שנושא בתפקיד השר לשירותי דת של מדינת ישראל, אני חש שמחובתי להשמיע את קולי ברבים".