אאא

השבוע הגיע כ"ק האדמו"ר ממכנובקא-בעלזא רבי יהושע רוקח לבקר בעיר הקודש צפת העתיקה עיר המקובלים שגולת הכותרת של המסע היא להתפלל ולבקש אצל צדיקי צפת על הגאולה הקרובה לפני שוכן מעונה.

את תחילת "מסע הקודש" בליווי איש צפת והנגיד אברהם בן אדרת החל האדמו"ר בבית הכנסת "הצדיק הלבן" בצפת בו טמון זקן התנאים התנא האלוקי רבי יוסף בנאה זיע"א שם קיבלו הגבאי מוותיקי צפת הרב שבאבו, ונכנסו יחדיו אל בית הכנסת לשאת תחינה לפני בורא עולם לישועת וגאולת עם ישראל.

במהלך הביקור תקע האדמו"ר תקיעה בשופר העתיק במקום וישב במקום בו ישב התנא ולמד תורה על הסלע הנמצא במקום.

לאחר מכן פנה האדמו"ר ללמוד מאמרותיו של התנא במסכת תענית ומסכת ברכות ושמע מפי הגבאי הסבר למה נקרא התנא רבי "בנאה" ע"ש שהיה בונה חורבות ירושלים לאחר החורבן, כך ייבנה בעז"ה בית המקדש השלישי אכי"ר.

ביציאה מבית הכנסת קטף האדמו"ר מהעץ תאנה עץ של התנא זיע"א לו מיוחסות סגולות רבות.

משם פנה האדמו"ר אל כולל ''מערת המגיד'' ביתו של מרן הבית יוסף זיע"א מקום כתיבת ה"שלחן ערוך" והתגלות המגיד (המלאך) למרן.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

כבר בכניסה לביתו של מרן אפשר היה לחוש באווירה את ההתרגשות של האדמו"ר מהקדושה העצומה של המקום שנשאר על תילו מקדמת דנא.

לאחר מכן נכנס האדמו"ר עם חסידיו למערת המגיד מקום גילוי המלאך למרן זיע"א והדליק נר והתפלל לישועת עם ישראל ולמד הלכות שבת מתוך השולחן ערוך.

ביציאה מהמקום פגש האדמו"ר באברכי הכולל ובירכם: שתזכו ''לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא'' להגדיל תורה ולהאדירה.

את סיום המסע "מסע הקודש" חתם האדמו"ר אצל היינן הצפתי משה אלון, שם קיבל האדמו"ר הסבר על ייצור היין במקום וטעם מן היין המשובח והמיוחד בטעמו שהתיישן כעשור שנים ובהכשר מהודר, וקנה את היין המיוחד שהוא מהודר לקידוש ולארבעה כוסות בליל פסח לפי כל הדעות - גם לדעת רבינו הרמב"ם. ובירכו לבעל היקב להצלחה רבה.

בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית הכנסת העתיק "הצדיק הלבן" של התנא רבי יוסי בנאה בצפת
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
בית מרן רבי יוסף קארו זיע"א מקום בו נכתב ה"שלחן ערוך" והתגלה אליו המגיד
ביקור ביקבי צפת
ביקור ביקבי צפת
ביקור ביקבי צפת
ביקור ביקבי צפת
ביקור ביקבי צפת
ביקור ביקבי צפת
ביקור ביקבי צפת
ביקור ביקבי צפת
ביקור ביקבי צפת
ביקור ביקבי צפת
ביקור ביקבי צפת
ביקור ביקבי צפת